Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

3 000 namn mot skolstängningar i Raseborg

Från 2016
Uppdaterad 20.09.2016 10:19.
Dennis Brandt överräcker en bunt med namnlistor till Thomas Blomqvist.
Bildtext Dennis Brandt ger en bunt med namnlistor till fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist (SFP).
Bild: Yle/Monica Slotte

Nu ser det ut som om Raseborg tvingas ompröva sitt beslut att stänga byskolor. Knappt 13 procent av de röstberättigade i Raseborg har skrivit under en namnlista och vill att staden behandlar skolstängningarna på nytt.

Föräldrar till barn i Klinkbackan koulu, Snappertuna skola och Västerby skola överräckte protestlistan med drygt 3 000 namn till fullmäktigeordföranden Thomas Blomqvist (SFP) på måndagen (19.9).

Kommunallagen säger att om minst två procent av kommunens röstberättigade tar initiativ i en fråga måste fullmäktige ta upp initiativet till behandling.

Raseborgs fullmäktige beslutade i juni att stänga de tre skolorna.

Uppvaktning och oro

Fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist (SFP) lyssnade noga till respektive skolors representanter och argument.

- Det är fint att ni som föräldrar och aktivister har engagerat er så här grundligt. Nu får vi som beslutsfattare ta del av utredningarna och ta upp frågan till ny behandling. Det finns inget facit, det handlar om ett mycket svårt val, sade Blomqvist.

Skolornas representanter hävdar att de planerade skolstängningarna inte räddar Raseborgs ekonomi utan tvärtom försämrar den.

Beredningen av det tidigare skolstängningsbeslutet uppfattas som mycket bristfällig och på flera håll felaktig. De fattades också på så kort tid att invånarna inte fick tillfälle att vara delaktiga.

- Jag är genuint ledsen om det är så att informationen inte har nått fram som den skulle, säger Thomas Blomqvist.

Nya aspekter på stängningen

De nya utredningarna visar enligt aktivisterna att då grundligare analyser görs och flera faktorer tas med i beräkningarna sker inga inbesparingar eller så är de betydligt mindre än vad stadens tjänstemän har kalkylerat.

- Raseborg räddar inte sin ekonomi genom att stänga Klinkbacka skola. Tvärtom kommer man att få betala på längre sikt, genom nybyggen och för att åtgärda trängsel och försämrad kvalitet på undervisningen, säger föräldern Emilia Horttanainen.

Markus Paloheimo och Emilia Horttanainen.
Bildtext Markus Paloheimo och Emilia Horttanainen från Klinkbacka skola.
Bild: Yle/Monica Slotte

I utredningarna hävdas att vissa aspekter förbisetts vad gäller eventuella inbesparingar vid skolstängningarna.

- Enligt yrkesmässig marknadsvärdering av skolbyggnaderna har dessa betydligt lägre värden än vad de bokförings- eller beskattningsmässiga värdena är. Skolbyggnaderna är svåra eller i vissa fall omöjliga att sälja.

- Skolorna dit staden planerar att skicka elever är redan fulla. Basgruppsantalen i mottagande skolor som Kiilan koulu, Seminarieskolan och Österby skola kommer att öka och det medför tilläggskostnader.

- Transportkostnaderna för eleverna befaras öka betydligt vid en skolstängning, speciellt i skolor som ligger längre bort. Och skolresan kan komma att överstiga det tillåtna 2,5 timmar per dag

Skolan mitt i byn

I Snappertuna menar man att en skolstängning har konsekvenser för hela närsamhället.

- Skolan är ett slags centrum i byn. För barn och familjer blir det dessutom omtumlande att söka sig till skolor på annat håll. Det är också svårare att locka människor att slå sig ner på landsbygden om det inte finns en skola här, förklarar Dennis Brandt och Henrika Linnokari.

Föräldrar till barn i Västerby skola och dagis har upplevt att stadens tjänstemän inte visat någon samarbetsvilja då det gäller att bidra med material till utredningen. Det här strider mot offentlighets- och kommunallagen.

Alexandra Asplund och Sara Jansson.
Bildtext Alexandra Asplund och Sara Jansson slåss för Västerby skola.
Bild: Yle/Monica Slotte

- Vi har en bra skola i en fin miljö. Vi önskar att fullmäktige tar i beaktande andra faktorer än ekonomiska då beslutet omprövas, understryker Sara Jansson och Alexandra Asplund.

Omstart och valfråga?

Fullmäktigemedlemmarna i Raseborg är ännu något försiktiga med att uttala sig om man kommer att rösta annorlunda nästa gång när det gäller skolstängningarna.

- Vi håller fortfarande för att skolorna inte ska kopplas till det allmänna åtgärdsprogrammet 2020. Det är inte så att vi alltid vill bevara alla skolor men det ska finnas väldigt vägande skäl utöver de ekonomiska, säger Ira Donner från De gröna.

Maarit Feldt-Ranta (SDP) håller fast vid sin tidigare ståndpunkt i frågan.

- Jag har röstat för att skolorna ska finnas kvar. Jag tror på ett samhälle där servicen finns nära. Men jag kan inte säga om de nya utredningarna leder till ett annat beslut i fullmäktige.

Thomas Blomqvist (SFP) tror att skolstängningen blir en valfråga inför kommunalvalet i april.

- Högst antagligen. Även om vi nu behandlar byskolornas existensberättigande så handlar det ju om att vi i kommunen ska kunna erbjuda våra barn en kvalitativt högtstående undervisning.

SFP röstade för skolnedläggning i juni. Kommer ni nu att ändra er?

- Jag vet inte en enda fullmäktigeledamot, oberoende av partitillhörighet, som a priori vill stänga skolor. Kommer man till det beslutet så gör man det för att man anser att det är det minst skadliga av de alternativ som finns. Det är klart att vi ska granska också föräldrarnas argument som hävdar att en stängning inte medför inbesparingar, säger Thomas Blomqvist.

Enligt kommunallagen ska ärendet tas upp till ny behandling inom sex månader.

De enskilda skolutredningarna överlämnades till fullmäktige tillsammans med initiativet. Dessa publiceras i sin helhet också på nätet.

Här kan du läsa skolornas utredningar.

Diskussion om artikeln