Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Winellska skolans dåliga inneluft kan leda till flytt från Kyrkslätt

Från 2016
Uppdaterad 21.09.2016 13:08.
Mikaela Lindberg (till vänster) och Nina Johansson har barn i Winellska skolan. Båda mammornas barn har fått symptom på grund av den dåliga inomhusluften.
Bildtext Mikaela Lindbergs och Nina Johanssons barn får svåra symptom av inomhusluften i Winellska skolan.
Bild: Yle/Rose-Marie Dahlström

Kraftig huvudvärk, illamående, öroninflammation, trötthet, magont, näsblod, blemmor i munnen och hudproblem. Alla dessa är symptom som både Mikaela Lindbergs och Nina Johanssons barn lidit av. Båda barnen går i Winellska skolan i Kyrkslätt.

- Det började för ett par år sedan. Då hade min son blemmor och näsblod. Det här året har symptomen förvärrats och han har grym huvudvärk och illamående. Han har mått så dåligt att han har varit tvungen att åka hem. En dag åkte 10 elever hem från min sons klass på grund av huvudvärk och illamående, säger Mikaela Lindberg som har två barn i den Winellska skolan.

Min son har grym huvudvärk och illamående. Han har mått så dåligt att han har varit tvungen att åka hem. En dag åkte 10 elever hem från min sons klass på grund av huvudvärk och illamående.

Mikaela Lindberg, förälder

Nina Johanssons barn har lidit av liknande symptom. Hennes båda döttrar får numera kortisonsprej för att lindra värken i öron och bihålor.

- Min yngre dotter hade ett par öroninflammationer förra våren. Utöver det led hon också av illamående, magont och hudproblem. Under sommaren var hon i riktigt bra skick men genast när skolan började kom symptomen tillbaka. Nu får hon sprej med kortison som ska lindra hennes täppan och öronvärken. Vårt andra barn har liknande symptom i sin klass: illamående, trötthet, huvudvärk och värk i öronen och bihålorna. Den andra dottern har nyligen också fått kortisonsprej, beskriver Nina Johansson.

Jag har kontaktat skolans ledning och som mamma har man inte alltid blivit så glad för de svaren man har fått. Till exempel har de sagts om mitt barn att en del är så känsliga att de reagerar på allt.

Nina Johansson, förälder

Möte om inomhusluften lämnade mycket övrigt att önska

Det var senast på våren som inomhusluften i skolan undersöktes. Föräldrarna kallades till ett infotillfälle på skolan där både skolledningen och experterna som gjort undersökningarna var närvarande.

- Rapporten sade inte så mycket eftersom man hade undersökt endast en del av utrymmena. De klassrum som mina barn sitter i var till exempel inte undersökta, säger Nina Johansson.

- Till och med de som utförde undersökningarna i skolan betonade att testerna inte var tillräckliga, tillägger Mikaela Lindberg.

En annan förälder vars barn också fått symptom på grund av inomhusluften i Winellska skolan har funderat på att sälja huset och flytta från Kyrkslätt. Den här diskussionen har vi också fört hemma.

Mikaela Lindberg, förälder

Rapporten resulterade i att man renoverade skolans gymnastiksal. Där hade man hittat fuktskador i golvet.

- Det kommer hela tiden upp något som ska åtgärdas. Det största som vi gjort hittills var att renovera gymnastiksalen, där var golvet fuktskadat. Nu är salen i det skicket att det som bäst ordnas studentskrivningar där. Under hösten har vi fått information om att barn i vissa klassrum i B-byggnaden där klass 1 till 6 arbetar skulle ha fått symptom. Våra hälsoinspektörer besökte därför skolan förra veckan, säger Jarno Köykkö som är byggchef vid Kyrkslätts kommun och ordförande för kommunens arbetsgrupp för inomhusluftsproblem.

Skolbyggnaden är från 1970-talet så tekniken är också föråldrad. Oftast handlar det om att ventilationssystemet inte fungerar som det ska i rum med dagens stora elevgrupper.

Jarno Köykkö, byggchef vid Kyrslätts kommun

Ventilationssystemet föråldrat - grundrenovering först om 5-10 år

Köykkö menar att reparationsarbetena som gjorts hittills bara är ett ytskrap. Skolbyggnaden är egentligen i skriande behov av en grundläggande renovering.

- Skolbyggnaden är från 1970-talet så tekniken är också föråldrad. Oftast handlar det om att ventilationssystemet inte fungerar som det ska i rum med dagens stora elevgrupper. På grund av sin ålder finns skolbyggnaden på kommunens lista över de byggnader som behöver grundrenoveras inom de följande 5 till 10 åren, säger Jarno Köykkö.

Barnen som arbetar i Winellska skolans B-byggnad lider bland annat av illamående, huvudvärk och trötthet.
Bildtext Barn som arbetar i B-byggnaden har lidit av bland annat illamående, huvudvärk och trötthet.
Bild: Yle/Rose-Marie Dahlström

Förälder funderar på att sälja huset

I höst har Hem och skola i Kyrkslätt lagt upp en enkät på webben där föräldrar till barn som har symptom kan fylla i vilka dagar barnet haft symptom. Tanken är att föräldrarna följer med barnets situation och uppdaterar läget dagligen genom att gå kryssa för olika sorters symptom som finns uppräknade i blanketten.

Hittills har omkring 20 föräldrar deltagit i undersökningen och flera barn har visat mera än ett symptom varje dag under en längre tid.

Hittills har omkring 20 föräldrar deltagit i Hem och skolas undersökning och flera barn har visat mera än ett symptom varje dag under en längre tid.

- En annan förälder vars barn också fått symptom på grund av inomhusluften i Winellska skolan har funderat på att sälja huset och flytta från Kyrkslätt. Den här diskussionen har vi också fört hemma. Speciellt nu när situationen är den att min son inte klarar av att vara längre än två dagar i veckan i skolan, säger Mikaela Lindberg.

Skolans svar: "En del är så känsliga att de reagerar på allt"

Mikaela Lindberg och Nina Johansson är missnöjda över hur skolan berättat om problemen med inomhusluften.

- Jag har kontaktat skolans ledning och som mamma har man inte alltid blivit så glad för de svaren man har fått. Till exempel har de sagts om mitt barn att en del är så känsliga att de reagerar på allt. Jag hoppas nu i och med att flera föräldrar har anmält att deras barn haft symptom under hösten att den här attityden förändras, säger Nina Johansson.

Jag har full förståelse för kritiken, om man är bekymrad över sitt barn så är man också kritisk till alla som är berörda. Det är svårt att informera då man inte har något mera att ge.

Kristina Koli, rektor

Johansson undrar också varför kommunen inte delgav resultaten från de undersökningar som gjordes i skolan förrän mötet som ordnades på våren.

- Jag har full förståelse för kritiken. Men det är svårt att informera då man inte har något mera att ge. Att resultaten från de utredningar som gjordes inte delgavs berodde på att jag själv fick resultaten först efter infotillfället, säger rektor Kristina Koli.

Jag har varit bekymrad över våra fastigheter under hela min tid som rektor. Vi tar både elevernas och föräldrarnas oro på allvar.

Kristina Koli, rektor

Koli vill betona att hon tar föräldrarnas oro på allvar.

- Jag har varit bekymrad över våra fastigheter under hela min tid som rektor. Just nu är jag bekymrad över barnen i B-byggnaden. Vi tar både elevernas och föräldrarnas oro på allvar, säger Kristina Koli som är rektor vid Winellska skolan.

På tisdag ska Koli träffa representanter från kommunen för att få veta hur man nu går vidare. Johansson hoppas på att de barn som redan nu har symptom kan flyttas till andra utrymmen.

- Jag vill att man ordnar med andra utrymmen för åtminstone de barn som nu har symptom. Jag tycker att Kyrkslätt som kommun kunde visa att de kan vara en föregångare genom att ta itu med ett riksomfattande problem, säger Nina Johansson.

Kolis möte med kommunen inhiberades. Ett nytt möte ska ordnas på onsdag 28.9.

Artikeln uppdaterades 21.9.2016 med ny information om Kristina Kolis möte med kommunen på tisdag.

Diskussion om artikeln