Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kan en alkoholist dricka måttligt?

Från 2016
Uppdaterad 20.09.2016 12:33.
Vinglas
Bild: Mika Kanerva

Vårdmetoden Contral som utvecklats i Finland har inlett sin världserövring i USA. Hittills har främst helnykterhet förts fram som vårdmetod i landet.

I fall tio alkoholister var samlade och fick frågan om de helt vill sluta dricka alkohol, skulle kanske tre eller fyra av dem räcka upp handen. Resten skulle vilja fortsätta dricka. Det är den här marknadsnischen som det finländska företaget Contral siktat in sig på.

Contral Clinics har utvecklat en vårdmetod där medicinering kombineras med kognitiv beteendeterapi. Metoden och medicinen har finländskt ursprung. Contral är ett gott exempel på så kallad serviceexport.

Det som gör metoden banbrytande är att patienten själv får sätta sina mål, vid sidan om helnykterhet kan det vara måttligt alkoholbruk. I Finland har man vårdat tusentals patienter med den här metoden i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg.

Många har lyckats få kontroll över sitt alkoholbruk med hjälp av metoden, men de långsiktiga forskningsresultaten saknas. Forskningsresultaten är också motstridiga.

Marknad på 35 miljarder dollar

I USA avgör också priset. Den finländska vårdmetoden är billig på amerikanska mått mätt - priset för vården beräknas till ungefär 5 000 dollar.

- Den amerikanska marknadens värde inom missbrukarvården är ungefär 35 miljarder om året, men vår framgång är beroende av hur väl amerikanerna lyckas sälja vår vårdmetod, säger Contral Clinics vd Jukka Keski-Pukkila.

De så kallade 12-stegsmetoderna är mycket populära i USA. De som vårdas för missbruk tillbringar då 28 dagar i intensiv terapi ute på landsbygden. Vården kostar ungefär 20 000 dollar per behandling, uppskattar Keski-Pukkila. Contral-vården är i sin tur öppenvård och därför billigare. Det här är alltså en gyllene chans för det finländska företaget.

- I USA har det varit populärt med terapi i tolv steg som strävar efter helnykterhet. Men nu diskuteras det även där om den här metoden faktiskt är effektiv och där ligger vår marknadsnisch.

I Finland kostar Contrals vårdpaket inklusive mediciner ungefär 2 500 euro. Till det hör åtta öppenvårdsbesök hos läkare eller psykolog. Till deras uppgifter hör att berömma och uppmuntra patienten och ta labbprover. Efter sex månader ska patienten klara sig på egen hand. I Finland har vårdmetoden använts sedan år 1996.

- Våra klienter har mycket att förlora. De är ännu i arbetslivet och har familj. Därför kommer de till oss, säger Keski-Pukkila.

Måttligt alkoholbruk passar inte alla

Hannu Alho är professor vid Helsingfors universitets medicinska fakultet samt ansvarig läkare vid Contral Clinics. Han har vårdat tusentals patienter med metoden.

Alho anser att en strävan efter måttligt alkoholbruk är ett gott alternativ för dem som inte helt vill sluta dricka alkohol. En stor del av dem med alkoholproblem hör till den här gruppen, eftersom det är svårt att sluta.

Ett måttligt alkoholbruk passar ändå inte alla. För dem vars lever förstörts av alkoholen rekommenderar Alho helnykterhet.

- Man måste utreda hur länge personen druckit och hur mycket. Det har ingen skillnad om man druckit mellanöl eller starksprit, båda är lika farliga. Det väsentliga är hurdana mängder man druckit. Läkaren måste också kontrollera levervärdena och i en ultraljudsundersökning utreda om patienten börjat utveckla fettlever, som är ett första symptom på levercirros.

Levercirrospatienter skulle Alho inte vårda med metoden. Ibland har läkaren och patienten olika synpunkter. Alho rekommenderar ett måttligt alkoholbruk åt alla människor. Ett måttligt alkoholbruk är en alkoholportion om dagen. Man bör inte dricka mer än fem alkoholportioner åt gången.

Alho tror inte på dem som säger att de dricker för smakens skull. Enligt honom lönar det sig heller inte att motivera sitt drickande med hälsoskäl.

- Alkoholen gör inte någon nytta till en endaste cell. I själva verket är den ett giftigt ämne.

Trots att man i Contralmetoden inte prackar på helnykterhet till patienten, kan medicinen fungera som en port till det.

- I och med att man tar medicinen lär man sig att leva ett annorlunda liv och då kanske man tar sig en funderare att behöver jag ens den där ena ölen, säger professor Hannu Alho.

Satu Miettinen, Yle uutiset / Linn Karlsson

Diskussion om artikeln