Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hela Katarinaskolan föreslås renoveras för miljoner

Från 2016
Uppdaterad 21.09.2016 10:00.
Katarinaskolan i Karis.
Bildtext Katarinaskolan med elever i klass ett till sex föreslås fräschas upp rejält.
Bild: Yle/Petra Thilman

Katarinaskolan i Karis föreslås renoveras för flera miljoner euro. Skolan skulle tidigare i år få en ny gymnastiksal men pengarna räckte inte till.

Orsaken till att bygget av gymnastiksal inte blev av var att ett daghemsbygge i Ekenäs blev dyrare än beräknat.

Myndigheterna krävde ett befolkningsskydd för daghemmet Skogsgläntan. Budgeten för dagiset var 2,6 miljoner euro. Befolkningsskyddet kostade knappt 100 000 euro. Med andra smärre kostnader blev daghemmets slutliga pris knappt 2,8 miljoner euro.

Nytt investeringstänk

Tekniska nämnden jobbar som bäst med förslaget till budget och investeringar för 2017 samt för en långsiktig plan för investeringar. Hittills har staden gjort upp en budget för det kommande året och en ekonomiplan för de två därpå följande åren. Nu jobbar tekniska sektorn med en investeringsplan för åren 2017-2031. I planerna för de närmaste åren finns då en renovering av hela Katarinaskolan.

Ärendet är i sin linda men det handlar hur som helst om en investering på flera miljoner euro.

En renovering och tillbyggnad av den finska skolan Kiilan koulu gick nyligen loss på cirka sju miljoner euro.

Stadsdirektören Tom Simola har från första början sagt att staden inte kan genomföra alla planerade investeringar. Det handlar helt enkelt om så mycket pengar att Raseborg inte har råd med det.

Werner Orre (SFP), ordförande för tekniska nämnden i Raseborg, förklarar att tekniska sektorn är inne på samma linje.

- Med en mera långsiktig plan får vi en bättre helhetsbild. Dessutom kan de årliga investeringarna sjunka från tio till åtta miljoner euro då vi sprider ut dem på en längre tidsperiod. Men det handlar bara om en plan och ett förslag i det här skedet.


Artikeln ändrades och kompletterades vid 9-tiden onsdagen den 21 september 2016. Tidigare kunde man förstå att skolan renoveras 2017. Men tanken i förslaget nu är att skolan kan renoveras de närmaste åren.

Diskussion om artikeln