Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Friare taxi, dyrare taxi, billigare taxi? Taxiförbundet svarar

Från 2016
Uppdaterad 21.09.2016 17:24.
Taxibil
Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen

Om riksdagen godkänner den så kallade transportbalken blir taxibranschen betydligt friare än vad den är i dag. Vad betyder det här ur en taxiåkares synvinkel? Taxiförbundets vd Timo Koskinen svarar på tio frågor.

Enligt förslaget förblir taxitrafiken licensbelagd. Prisregleringen avskaffas och det sätts inget tak på antalet taxilicenser. Reformen ska enligt planerna träda i kraft sommaren 2018.

1. Prisregleringen försvinner och priserna formar sig enligt marknaden. Stiger priserna eller sjunker de? Blir taxiåkandet på landsbygden dyrast då efterfrågan där är mindre?

- Om utbudet av bilar är stort under stillsamma perioder kan priset sjunka. Om efterfrågan är stor - men utbudet litet - stiger priset. Internationella erfarenheter har visat att slopad prisreglering leder till högre priser.
Taxiåkandet i Finland är i dag billigast i Norden. I jämförelse med priserna i Tallinn är våra priser relativt sett lägre om man ställer dem i relation till esternas köpkraft och lönenivå.

Taxibilar
Bild: YLE/Tobias Silvander

2. Kan kunden själv förhandla sig till ett lägre pris om pristaket slopas?

- Kunden kan redan i dagens läge förhandla om priset. Kunden betalar dessutom det pris som är fastslaget enligt förordning - och behöver inte oroa sig över ett för högt pris. Men om det nya förslaget går igenom kan prisförhandlingar leda till väldigt varierande slutresultat.

- I dag kan du få en taxi utanför ditt hem på julafton för nio euro. I framtiden kanske du inte lyckas med det.

3. Om prisregleringen avskaffas kommer priset på taxiresorna att variera. Betyder det att man för varje taxiresa måste förhandla skilt om priset för just den resan?

- Kunderna kommer att ha klart för sig vilka priser som gäller för servicen - men den nuvarande enkla och stabila modellen förändras: Att köpa taxiservice blir samma sak som att köpa annan service.

Taxistolpe
Bild: Yle / Anne Söderlund

4. Ett mål med reformen är att öka utbudet på landsbygden. Är det möjligt - eller kan det till och med bli helt tvärtom?

- På landsbygden är det lönsamt att köra enbart på vardagar kl. 7-17. Det är sannolikt att det kommer att finnas färre taxibilar i trafik under kvällar, nätter och veckoslut. Också företagarnas åldersstruktur påverkar taxiutbudet. I fortsättningen kan det bli svårt att locka nya, unga företagare till glesbygden och små orter. Det är möjligt att det kommer att finnas fler bilar i trafik dagtid.

5. En taxi ska i fortsättningen kunna vänta på passagerare också utanför sin stationeringsort. Kan det gå så att till exempel Helsingfors förorter töms på taxibilar eftersom det är lönsammare att svara på efterfrågan inne i huvudstaden?

- Det är möjligt, och då det gäller närområden, till och med sannolikt - åtminstone vid vissa tidpunkter. Nuvarande system som kräver stationeringsort är en fördel för personer som bor utanför de centrala distrikten.

6. Bättre sysselsättning är också ett mål med reformen. Får vi fler taxibilar?

- I Finland finns det fler taxibilar i förhållande till befolkningen än vad det finns i Sverige. Vi har också fler taxiföretag. Med tanke på det kan man inte utgå från att antalet bilar på riksnivå skulle öka. I övergångsskedet kan situationen vara en annan.

7. Vad betyder det att taxikvoterna slopas?

- Alla företag och företagare som fyller kriterierna får trafiktillstånd. Det här kan leda till att en del upphör med verksamheten och att nya kommer in i branschen.

8. Det blir alltså lättare att komma in i branschen. Kan vem som helst i framtiden bli taxiföretagare?

- Alla som uppfyller kriterierna kan bli företagare om de vill.

Söderkulla taxistation i Sibbo
Bild: Yle/Sune Bergström

9. Den reglerade taxibranschen har inneburit att kunderna fått åka i dyrbara bilar av hög kvalitet. Vad händer med bilparken? Åker taxikunderna i framtiden med billiga taxibilar som kan vara i dåligt skick - på samma sätt som i många andra länder?

- I taxitrafik har det stor betydelse att det viktigaste arbetsredskapet - bilen - är pålitligt och säkert. Om bilen inte går att använda blir det dyrt för företagaren. Bilen är också chaufförens arbetsplats, och det är viktigt att beakta arbetarskydd och ergonomi. Inte använder man ju heller i andra branscher gamla och obrukbara verktyg.

10. I fortsättningen krävs det tillstånd också för verksamhet i mindre format, till exempel Uber. Blir Ubers verksamhet i framtiden olaglig?

- I dag slog Helsingfors hovrätt fast att den taxitrafik som sköts av transportnätverket Uber är olaglig. Uberföretagare måste också i fortsättningen ha trafiktillstånd, och chaufförerna måste ha körtillstånd.

Att vara verksam utan trafiktillstånd och att idka transportverksamhet utan körtillstånd är fortsättningsvis olagligt.

Uber-faktura
Bild: Yle/Niklas Fagerström

(Ursprunglig text: Risto Mattila / Yle Uutiset)

Diskussion om artikeln