Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Förhandsprövning av reformen gällande Rundradios televisionsprogramutbud 2017

Från 2016
Uppdaterad 28.10.2016 10:58.

Verksamheten av Rundradio Ab regleras i lagen om Rundradion Ab (1993/1380). Enligt 1 § i lagen bedriver Rundradion offentlig service inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Enligt 6a § i rundradiolagen ska Rundradions förvaltningsråd göra en förhandsprövning om sådana nya tjänster och funktioner av Rundradion som har mer än obetydlig inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster och som är väsentliga till sin betydelse, sin varaktighet och sina kostnader. En prövning kan göras efter förvaltningsrådets bedömning om det av grundad anledning är behövligt.

Rundradion planerar en reform av sina tv-kanaler och Yle Arenan. Syftet är att reformen genomförs från och med våren 2017.

Enligt förvaltningsrådets bedömning finns det anledning att göra en förhandsprövning i denna situation. Den konkurrensrättsliga prövningen förbereds av advokat Ilkka Aalto-Setälä från Advokatbyrå Borenius Ab och prövningen gällande offentlig service förbereds av professor Hannu Nieminen från Helsingfors universitet. Förvaltningsrådet fattar det slutliga beslutet.

Med hjälp av förhandsprövningen utreds de möjliga positiva och negativa marknadseffekterna av den bifogade tjänsten.

För att utreda dessa förhållanden ber vi att ni svarar på de frågor som finns i bilagor nedan senast fredagen den 7 oktober 2016. Skicka svaren till e-postadressen ennakkoarviointi.hallintoneuvosto@yle.fi. Alla intresserade kan ge sitt utlåtande.

Bilagor:
Tjänstebeskrivningen
Frågorna

Svaren skickas till Advokatbyrå Borenius Ab, där de behandlas konfidentiellt. Ärendet förbereds för beslutsfattande på förvaltningsrådets möte den 25 oktober 2016.

Förvaltningsrådets beslut 25.10

På sitt möte beslöt förvaltningsrådet att fortgå enligt framställan.