Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Virkby samskola planeras vidare

Från 2016
Gården vid Källhagens skola och Virkby gymnasium.
Bildtext Hösten 2017 ska sammanslagningen vara klar.
Bild: Yle/Nicole Hjelt

Planerna på att skapa ett större skolcentrum i Virkby går vidare. Varken stadsstyrelsen eller tekniska nämnden i Lojo har något att anmärka på den så kallade Virkby samskolas projektplan.

Meningen är att Virkby förskola, Virkby skola, Källhagens skola, Virkby gymnasium och den svenska eftisverksamheten i Virkby samlas under ett och samma tak. Det här skall ske hösten 2017.

Planen är att förverkliga Virkby samskola som ett byggprojekt, men i tre olika faser. Först görs de ändringsarbeten som krävs för att Virkby skola ska kunna flytta till fastigheten där Källhagens skola och Virkby gymnasium nu finns.

Sedan förbättras de tekniska lokalerna i Källhagens skola. De nuvarande tekniska lokalerna utgör en säkerhetsrisk eftersom de är för trånga.

Till sist görs allmänna förbättringar och reparerationer i Källhagens skola.

Rumskalkyler visar att det saknas närmare 600 kvadratmeter i den gemensamma fastigheten. Utrymmesbristen ska lösas genom att allmänna utrymmen tas i användning som undervisningsrum.

Virkby Hem och skola motsätter sig att Virkby skola flyttar till Källhagens skola.

Frågan går nu vidare till Lojo stadsfullmäktige.

Diskussion om artikeln