Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Staten betalar en del av lönen - ändå vill företagen inte ha långtidsarbetslösa på jobb

Från 2016
"Företagen anställer hellre någon som har jobb" - Spela upp på Arenan

Företagen drar sig för att anställa långtidsarbetslösa, eftersom de tycker att systemet med lönesubvention är för byråkratiskt. Istället får långtidsarbetslösa jobb inom tredje sektorn, men det leder sällan till tillsvidareanställningar.

Efter nästan tre år av arbetslöshet fick 23-åriga Sarah Wikman äntligen ett jobb som kontorssekreterare i våras. Nu pendlar hon från Ekenäs till jobbet på takorganisationen Finlands Byar rf i Bjärnå fyra dagar i veckan. Jobbet är ett så kallat lönestödsjobb, där TE-centralen står för en del av Wikmans lön.

- Efter tre år känns det otroligt bra att få jobba igen. Jag skulle inte kunna vara lyckligare, förutom om det var en fastanställning förstås, skrattar Wikman.

Sarah Wikman på sitt kontor vid Finlands Byar rf
Bildtext Sarah Wikman var arbetslös i nästan tre år innan hon fick jobb inom tredje sektorn, på organisationen Finlands Byar.
Bild: Yle/Mikko Koski

Långtidsarbetslösa har möjlighet att få lönestöd för sex till tolv månader. Det anses vara en bra möjlighet att komma in på arbetsmarknaden igen.

I Finland tittar tjänstemännen allt för mycket på paragrafer och regler, istället för att se till vad som är praktiskt.

Företagare

Vanligast är det med lönestödsjobb inom tredje sektorn; i föreningar, organisationer och stiftelser - men problemet är att tredje sektorns jobb sällan leder till tillsvidareanställningar. Föreningar och organisationer har helt enkelt inte resurser att anställa.

- Jag är lite rädd att jag blir arbetslös igen, men snart börjar jag söka jobb på nytt. Tack vare lönestödsjobbet har jag i alla fall fått erfarenhet, säger Wikman.

Företagarna vill inte ha mera pappersarbete

Målet är att de som har fått lönesubvention ska få anställning på fria marknaden på sikt. För att det ska lyckas behövs också lönestödsjobb inom företagen - men få företag är intresserade.

Micael Blomster, vd för Staff4you
Bildtext Micael Blomster, vd på Staff4you, tycker att systemet med lönesubvention är för krångligt.
Bild: Yle

Micael Blomster är vd på personaluthyrningsföretaget Staff4you och han har egna erfarenheter av att anställa en arbetslös på lönestöd. Blomster hör till dem som tycker att systemet är för byråkratiskt.

- Det är mera jobb och pappersarbete. Är man småföretagare är det ganska mycket att fylla i och hålla reda på, säger Blomster.

- Hur kunde man göra det enklare?

- Arbetstagaren kunde få större ansvar och de som jobbar på TE-centalerna kunde också hjälpa till mera och till exempel skicka påminnelser. Bommar man en dag med att skicka in pappret så får man inget bidrag och plötsligt har man en lönekostnad. Det är inte motiverande.

Många har fördomar om att långtidsarbetslösa inte är så bra arbetstagare.

Handledare för arbetslösa

Blomster har tidigare varit företagare i Sverige och han menar att arbetskraftsmyndigheterna där är flexiblare och mera tillmötesgående än i Finland.

- I Finland tittar tjänstemännen allt för mycket på paragrafer och regler, istället för att se till vad som är praktiskt.

Inte bara byråkrati, utan också fördomar hindrar anställningar

Esbo stad har tillsammans med TE-centralen goda erfarenheter av att förmedla lönestödsjobb inom tredje sektorn. Nu försöker projektet Sektori få med också företag.

Tina Romberg, handledare vid projektet Sektori i Esbo
Bildtext Tina Romberg har jobbat länge med arbetslösa och sett hur svårt det är att få jobb.
Bild: Yle

Sektori sköter allt praktiskt kring lönesubventionen: rekrytering, anställning, löneutbetalning och allt pappersarbete. Dessutom får både arbetsplatserna och de arbetslösa handledning - ändå är det svårt att få företag med i projektet.

- Det är verkligen trögt att hitta företag. Många tycker att det verkar så jobbigt att de hellre anställer utan lönesubvention, säger handledaren Tina Romberg på Sektori.

Romberg säger att företagen ofta skyller på byråkratin, men att det också handlar om fördomar.

- Många har fördomar om att långtidsarbetslösa inte är så bra arbetstagare och att man måste ge dem mycket stöd, säger Romberg.

Efter att ha gått arbetslös så länge blev det lätt så att dagarna flöt ihop och orken började tryta.

Tidigare arbetslös

Även om lönesubvention sällan ger en tillsvidareanställning, så är det ändå en viktig sysselsättningsform, anser Romberg.

- Även om man inte får jobb genast så har ens chanser förbättrats.

"Nu får jag komma igång med livet igen"

Sarah Wikman är utbildad merkonom och efter att lönestödsperioden är slut hoppas hon på ett nytt kontorsjobb. Nu jobbar hon 24 timmar per vecka och det är en bra mjukstart, tycker hon.

- Efter att ha gått arbetslös så länge blev det lätt så att dagarna flöt ihop och orken började tryta. Nu får jag sakta arbeta mig upp och komma igång med livet igen.

- Känns det så, att du nu har kommit igång med livet igen?

- Ja, det är helt underbart! Tidigare satt jag hemma på dagarna, lagade mat och väntade på att mannen skulle komma hem från jobbet. Det var ingenting annat. Nu har jag jobbet och på kvällarna har jag råd att göra någonting, till exempel gå på bio. Sådana små nöjen hade jag inte råd med förut.

Lönesubvention

- Långtidsarbetslösa har möjlighet att få lönesubvention för 6 - 12 månader.
- År 2015 jobbade 22 700 finländare med lönesubvention.
- Regeringen vill öka lönesubventionsjobben med 10 000, genom att använda en del av arbetslöshetsunderstödet som lönestöd.
- Grov uppskattning av fördelning av lönesubventionsjobb: 20% företag, 50% tredje sektorn, 30% kommun.

Diskussion om artikeln