Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Det här händer med ditt farliga avfall

Från 2016
Uppdaterad 23.09.2016 05:22.
Informatör Nina Lindman och Bengt Burman vid Stormossen.
Bildtext Informatör Nina Lindman och Bengt Burman vid Stormossen.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Vad händer med sådant som klassas som farligt avfall efter att du lämnat det vid en återvinningsstation? En hel del tas faktiskt till vara och transporteras till Riihimäki. Det berättar informatör Nina Lindman och Bengt Burman vid Stormossens återvinningsstation i Korsholm.

Lindman och Burman tycker att folk i dag oftast vet vad som räknas som farligt avfall.

- Folk är ganska medvetna om läget, säger Burman, som möter de kunder som kommer med avfall till Stormossen.

Till farligt avfall räknas bland annat ackumulatorer, lysrör, spilloljor, målarfärg, lim, lack, bekämpningsmedel och växtskyddsmedel. Vid Stormossen förvaras allt farligt avfall i skilda uppsamlingskärl i låsta utrymmen. Burman är van att hantera det mesta.

- Vi har lärt oss i ett tidigt skede att om det kommer kanistrar utan etiketter så ska man inte öppna korken utan man måste med ögat bedöma om det är olja, lackfärg eller lösningsmedel.

Farligt avfall vid Stormossen i Korsholm.
Bildtext Farligt avfall förvaras i ett låst utrymme.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Otrevliga överraskningar

Gamla mediciner hör inte till Stormossen utan ska föras till apoteket. När det gäller fyrverkeripjäser och nödraketer ska man kontakta polisen för att höra hur man bäst blir av med dem.

Men det händer att också Stormossen får ta emot explosiva ämnen. Det har Burman egenhändig erfarenhet av.

- Det som kan vara ganska otrevligt är gammal dynamit. Gammal dynamit har en långsam kemisk process som gör att nitroglycerin löses ut ur själva ämnet. Nitroglycerin är väldigt stötkänsligt och exploderar bara man hanterar det lite vårdslöst. Det är faktiskt farligt, säger Burman.

Ett annat ämne som man då och då stöter på i samband med bland annat husrivningar och renoveringar är asbest. Asbesten räknas till farligt avfall eftersom asbestdammet är carcinogent.

- Yngre människor vet inte alltid vad det är. Vi har en stor säck dit asbesten hamnar.

Avfallen lever med sin tid

Avfallet lever också med sin tid. Vissa farliga avfall blir ovanligare med tiden medan nya farliga avfall tillkommer.

Framkallningsvätskor är ett exempel på ett farligt avfall som minskat radikalt den senaste tiden. Energilampor är däremot en ny typ av farligt avfall som innehåller små mängder kvicksilver.

De mesta av det farliga avfall som samlas upp på Stormossen fortsätter till Ekokem i Riihimäki som tar hand om avfallet. Ekokem har förbränningsanläggningar och fysikaliskt kemiska anläggningar där de på olika sätt kan oskadliggöra farligt avfall.

- Det är en anläggning med högtemperatur där man klarar av att oskadliggöra ämnen. Oljorna hanteras på en anläggning i Jämsänkoski och de återvinns till smörjoljor för fordon och industrin, säger Nina Lindman.

Farligt avfall vid Stormossen i Korsholm.
Bildtext Även gamla oljor går att återanvända.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Också farliga ämnen återvinns

Också ämnen som nickel, kadmium och litium återanvänds från gamla batterier och blir råmaterial för nya ackumulatorer. En del plastdelar från batterierna går till förbränning och blir i och med det energiåtervinning.

- Det är ditåt det är på väg hela tiden. Det utvecklas ständigt nya metoder, säger Lindman.

Farligt avfall vid Stormossen i Korsholm.
Bildtext Målarburkar är det farliga avfall som Stormossen tar emot mest.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Det som sedan inte går att återanvända på något sätt, inte ens förbränna, blir till slagg som stabiliseras och deponeras i Riihimäki.

- De har en slags avstjälpningsplats för det stabiliserade materialet som blir där. Så en del deponeras slutgiltigt, säger Lindman

Att centralisera hanteringen av farligt avfall till Riihimäki tycker Nina Lindman egentligen är det enda vettiga alternativet.

- Jag ser inte hur man sku kunna ordna det på något annat sätt i mindre enheter. Det är inte ämnen som man ska leka med, säger Lindman.

Diskussion om artikeln