Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

HFD: Vasa och Seinäjoki får inte ha gemensam tandjour

Från 2016
Tandläkares borr
Bild: Mikael Crawford/Yle

Vasa och Seinäjoki får inget undantagslov för att ordna tandvårdsjour utanför tjänstetid. Det betyder att städerna måste sluta med sitt nuvarande joursamarbete.

Städerna hade ansökt om lov från social- och hälsovårdsministeriet för att ordna jour i samarbete mellan Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt. Ministeriet sa nej och då överklagade städerna beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Tandvårdstjänsterna måste finnas vid samma jour

Nu har också domstolen förkastat städernas begäran. I motiveringen sägs att den modell som Vasa och Seinäjoki presenterar skulle innebära att lagstadgade tandvårdstjänster inte finns tillgängliga vid en och samma samjour.

Katri Palo som är ledande övertandläkare på Vasa stad säger att man hade hoppats på ett annat beslut från HFD.

- Nu måste vi leva med det här beslutet och fundera på hur vi går vidare, säger Palo.

Helgen i Vasa, kvällarna i Seinäjoki, nätterna i Åbo

Hon säger att det kommer att orsaka mer kostnader för kommunerna att organisera tandvårdsjouren på ett annat sätt. I nuläget sköts jouren för tandpatienter i Vasa bara på helgförmiddagar.

Kvällsjouren finns i Seinäjoki både på vardagkvällar och på veckoslutskvällar. Tandvårdens nattjour för vasaborna finns vid Åbo universitetscentralsjukhus. Katri Palo säger att det här joursystemet har fungerat bra i praktiken.

Tidtabellen för hur jouren ska läggas om är öppen. Katri Palo säger att patienter som får problem med tänderna utanför tjänstetid ändå kan vara säkra på att få tandvård.

Dubbla budskap

Från Vasa stads sida är man kritisk till att social- och hälsovårdsministeriet uppmanar sjukvårdsdistrikten att samarbeta, men att lagstiftningen inte möjliggör samarbeten i praktiken.

I det här fallet tolkades lagstiftningen som att tandvårdsjouren inte följer gällande förordningar eftersom den ordnades av två olika sjukvårdsdistrikt.

Vasa och Seinäjoki motiverade sina planer på en gemensam tandvårdsjour med att man har tagit hänsyn till befolkningsunderlaget i sjukvårdsdistrikten och gjort verksamhetsmodellen så tydlig som möjligt för patienter som behöver tandvård.

Enligt städerna hade den planerade jouren tryggat 350 000 patienters rätt till brådskande tandvård utanför tjänstetid.

HFD konstaterar att kommuner eller samkommuner måste se till att det finns tandvårdsjour inom det egna sjukvårdsdistriktet och att social- och hälsovårdsministeriet inte har rätt att ge undantagslov att bryta mot förordningen.

Ministeriets förordning om tandvårdsjouren gäller hur den ordnas på kvällarna, därför innehåller beslutet inga invändningar mot att nattjouren fortsätter i Åbo.

Frågan om tandvårdsjouren går nu vidare med diskussioner med kommunerna och sjukvårdsdistrikten.

- Vasa bestämmer inte ensamt om hur jouren ska ordnas, säger Katri Palo.

Diskussion om artikeln