Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya skolan: Barnen kan markera med foten och krypa till matsalen

Från 2016
Karis svenska högstadium har hängstolar i en av inlärningsmiljöerna.
Bildtext Karis svenska högstadium har hängstolar i en av inlärningsmiljöerna.
Bild: Skolan i rörelse

Den nya läroplanen uppmuntrar till mera rörelse i skolorna. Vid Kirkonkylän koulu i Pojo har man märkt att det förbättrar inlärningen och minskar mobbningen.

Traditionella inlärningsmetoder luckras upp då eleverna motiveras att röra på sig mera i skolan.

Det kan handla om att krypa till matsalen i stället för att gå eller markera med foten i stället för med handen. På rasterna kan man utnyttja närmiljön och springa eller vandra i skogen.

Det nationella projektet Skolan i rörelse uppmuntrar till mer funktionella metoder och kreativa lösningar som befrämjar rörelse. Skolorna ska ha egna aktiveringsteam som tar fram alternativa inlärningspunkter i klassrum eller i korridorer.

Positiv respons från skolans sida

Kirkonkylän koulu i Pojo går i bräschen bland skolorna i Raseborg och var först med att tänka om redan i fjol.

- Undersökningar visar att de elever som rör sig mer har lättare att lära sig och att mera rörelse leder till mindre mobbning. För att inte tala om vilka effekter det har på barnens fysiska välmående, säger projektkoordinator Kim Björklund.

En boll på en sandplan. I bakgrunden ett fotbollsmål och en gul skolbyggnad.
Bildtext Kirkonkylän koulu i Pojo är en aktiv föregångare i Västnyland.
Bild: Yle / Pia Santonen

Enligt Björklund finns det en klar efterfrågan på nya inlärningsmetoder och projektet kan sålunda sporra lärarkåren till att våga testa någonting nytt.

Gnistan har stöd från ministeriet

Raseborgs stad har beviljats 50 000 euro av Undervisnings- och kulturministeriet för det tvååriga projektet Kipinä-Gnistan. Målsättningen är att få eleverna att röra sig en timme mera under skoldagen och att införa funktionella inlärningsmetoder i skolan och närmiljön.

- Det är viktigt att engagera också barnens föräldrar. De skjutsar ofta sina barn till skolan med bil. Också skolvägen kan göras rörligare genom att låta barnen cykla eller promenera, säger Kim Björklund.

På det här sättet kommer runt 8 000 raseborgare eller en tredjedel av invånarna i kontakt med projektet. Skolan i rörelse involverar totalt 2 650 elever i Raseborgs samtliga 20 skolor inom den grundläggande utbildningen. Också skolor från Ingå och Sjundeå deltar.

Regionala samarbetspartners är FSI - Finlands Svenska Idrott och Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu.

Diskussion om artikeln