Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Grönområden skyddar mot översvämning

Från 2016
Landskapsarkitekt Pekka Kärppä.
Bildtext Landskapsarkitekt Pekka Kärppä.
Bild: Yle/Filip Stén

Stadsplanerarna borde ta på sig gummistövlarna och gå ut i naturen - och ha respekt för naturen i sitt arbete. Det rådet ger landskapsarkitekten Pekka Kärppä.

Kärppä är verksam i Malmö och har arbetat en hel del med hur man redan i planeringsskedet kan skydda staden från översvämningar i samband med skyfall. På torsdagen talade Kärppä på ett klimatseminarium i Vasa om just de här sakerna.

- Ni har det rätt bra i Vasa, med skärgården och vikar, havet är nära till, säger han.

Malmö ligger förvisso också vid kusten, men staden är mycket större än Vasa och landskapet än mer låglänt än i Österbotten.

Men också Vasa har fått känna på mer extrem väderlek. Under sommaren kom det flera gånger skyfall och det ledde till översvämningar på flera håll, på gator, i parker, och i en hel del källare.

Översvämning vid vägarbetet i Brändö.
Bildtext Översvämning i Brändö.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

Större rör dålig idé

Att bara bygga större dagvattenledningar är ingen bra idé, tycker Pekka Kärppä.

- Den mesta tiden ligger rören bara där i marken. Det är kapitalförstöring att överdimensionera rören.

- Se i stället till att vattnet kan rinna undan. Låt det rinna undan till parker, låt det stå på gator, men se till att det inte rinner in i husen, säger Pekka Kärppä.

Översvämmad tunnel
Bildtext Översvämmad cykelväg.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Satsa på grönområden

Han efterlyser ett större tredimensionellt tänkande i stadsplaneringen, och där är grönområden i nyckelposition.

- Naturen är mycket bättre än vi på att ta hand om vatten.

Men då en stad expanderar är det lätt hänt att man bygger också på mindre lämpliga områden.

- Titta på gamla kartor. Bygg inte på gamla våtmarker, till exempel. ha respekt för naturen. Förr i tiden byggde man på höga platser - nu bygger vi var som helst bara det ser bra ut uppifrån.

Att satsa på grönområden behöver inte bli dyrare, tvärtom kan det ge synergier.

- Våtmarker i parker i stadsmiljö är ju fantastiskt spännande också för barnen, samtidigt som våtmarken tar upp vattnet.