Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fabriksuddens parkplan i Hangö tar nu form

Från 2016
Fönster sätts in i Hangö havsbad.
Bildtext Havsbadet som byggs på Fabriksudden ska öppna år 2017. Det här gör att Hangöbornas möjligheter att röra sig på udden förändras.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det börjar nu bli klarare hur parken på Fabriksudden ska se ut. Innan parkområdet kan byggas måste förorenad jord grävas bort.

Tekniska nämnden tog ställning till planerna på onsdagen (21.9).

På tomtens sydöstra kant avlägsnas jorden eftersom den är förorenad. Samtidigt avlägsnas också vegetationen i området. Det betyder också att de stora alar som växer där måste tas bort.

Målet är att skapa en öppen och ljus park som passar in i skärgårdens och kustens kulturmiljö. Bergsområden ska bevaras och de öppna områdena ska skötas som ängar. Tallar, enar och bland annat syrener och midsommarrosor ska planteras i området.

Friluftsled runt Fabriksudden

Dessutom förelås det att en hinderfri friluftsled som kan användas året runt ska byggas på parkområdet runt Fabriksudden. Ledens bredd är cirka 2 meter och den ska ha räcken eller motsvarande konstruktion för att man inte ska falla.

Den exakta linjedragningen för rutten presenteras i ett senare skede. Meningen är att också rullstolburna ska kunna använda leden.

– Det är lite dyrare, men meningen är att alla ska kunna använda den, säger jordbyggnadschef Jukka Takala.

På Fabriksuddens sydvästra och nordvästra kant är förslaget att det skapas ett skyddsområde som samtidigt är grönområde. Också här måste nedsmutsad jord grävas bort.

Fabriksuddens nya bostäder i Hangö ska vara klara i maj 2017.
Bildtext Det byggs också bostadshus på Fabriksudden.
Bild: Yle/Marica Hildén

På området finns ståtliga tallar och en stor alm. De ska få stå kvar förutsatt att inget inträffar då man gräver i marken som gör att de måste tas ner.

För att inte ta några risker förelås också att lekparken invid ska tas ur bruk tillsvidare.

Ostörd havsutsikt från Simhusgatan

På den nordöstra kanten på tomten är det inte meningen att det ska bli någon separat park. Avsikten är att havsutsikten från Simhusgatan inte ska störas av några planteringar. Här planeras också en hinderfri promenadstråk som byggs av bräder.

På det här området finns det ingen förorenad mark som måste avlägsnas.

Tekniska nämnden i Hangö beslutade på sitt möte 21.9 att Fabriksuddens parkplan ska läggas till påseende. Nämnden diskutera ärendet mycket livligt.

För tillfället håller en konsult på och gör upp en saneringsplan för Fabriksudden. Förhoppningen är att Närings- Trafik och Miljöcentralen godkänner den före årsskiftet.

Diskussion om artikeln