Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagsledamöter tycker det är bra att kyrkan diskuterar

Från 2016
Kyrkkors.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Det är bra att det diskuteras. Det tycker kristna riksdagsledamöter om planerna på att ordna en träff mellan inrikesminister Paula Risikko från Samlingspartiet och biskoparna för att diskutera kyrkans och samhällets inställning till asylsökande som får avslag på sin ansökan.

Riksdagsledamot Ilkka Kantola från Socialdemokraterna var biskop i Åbo åren 1998-2005. Han välkomnar diskussioner.

- Det är viktigt att man träffar varandra och försöker förstå vad man tänker om saker.

Kantola tycker inte att diskussionen om huruvida kyrkan eller kyrkligt aktiva ska hjälpa till exempel papperslösa är speciellt givande.

- Kyrkan måste verka inom lagen. Vi kan inte tänka så att kyrkan går utanför lagen.

"Inte mot lagen att hjälpa"

Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah betonar ansvaret.

- Det är inte mot lagen att hjälpa människor som fått negativt asylbeslut. Det hör också till myndigheternas ansvar att ge sådan nödhjälp som de här människorna behöver.

Essayah har tillsammans med ordföranden för Kristdemokraternas riksdagsgrupp Peter Östman lämnat in ett skriftligt spörsmål om Migrationsverkets asylbeslut. De två vill veta om det finns politisk styrning bakom och om man beaktar att människor kan hamna i livsfara som en följd av negativa asylbeslut.

Svårt att hitta riktlinjer

Teologie magister och prost Kimmo Kivelä från Sannfinländarna säger att det är bra att gå igenom spelreglerna.

Kyrkan har sin tradition, men kan inte gå emot lagen.

- Man kan inte dra direkta paralleller mellan historiska situationer och bibelns texter samt det som nu pågår. Man måste se från fall till fall, säger Kivelä.

Delar frågan om att hjälpa de som fått negativt asylbeslut de kyrkligt aktiva?

- De flesta är realister och förstår att man agerar enligt situationen.

Diskussion om artikeln