Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Paris förbjuder bilar längs en del av Seine

Från 2016
bro i Paris
Bild: Carlos Delgado [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

I Paris har stadsfullmäktige beslutat förbjuda biltrafiken längs en del av floden Seine. Beslutet är ett led i kampen mot luftföroreningarna i staden.

Stadsfullmäktige, där socialisterna är i majoritet, har röstat för att omvandla ett mer än tre kilometer långt avsnitt på Seines högra strand till ett område för enbart fotgängare. Beslutet fattades på måndagen.

Som väntat stöddes initiativet av vänstern och de gröna i fullmäktige, medan högerminoriteten var emot förslaget.

Den sträcka längs med Seine som nu ska bli bilfri är den där det populära sommarevenemanget Paris Plage har ordnats varje sommar sedan 2002. Under sommarveckorna transporteras sand och solstolar till platsen för att skapa en konstgjord sandstrand vid Seine.

Svåra luftföroreningar i staden

Beslutet att göra den aktuella strandremsan bilfri är ett led i borgmästare Anne Hidalgos strävanden att minska luftföroreningarna i den franska huvudstaden.

Paris är en av Europas värsta städer då det gäller luftkvalitet. När läget är som värst är det lika illa som i städer som Peking och Shanghai.

Hälsoexperter räknar med att föroreningarna varje år vållar 2 500 dödsfall i den franska huvudstaden.

En del i kampen för renare luft är också förbudet mot biltrafik på stadens paradgata Champs-Elysées den första söndagen varje månad.

Stadens ledning lovar nu att följa upp beslutet om bilfrihet längs med Seine. Bland annat kommer man att följa med trafikströmmarna längs med andra huvudleder samt mäta luftkvalitet och bullernivåer.