Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hälsoskyddet: Rudus marktäkt får inte damma eller bullra

Från 2016
Uppdaterad 28.09.2016 06:34.
En marktäkt.
Bildtext Arkivbild
Bild: YLE / Arja Lento

Hälsoskyddet ställer villkor för att Rudus ska få börja utvinna och krossa sten i Malmgård i Lovisa. Hälsoskyddet är oroat bland annat för bullernivåerna.

Hälsoskyddet godkänner visserligen i sitt utlåtande att Rudus startar en marktäkt i Malmgård men kräver samtidigt att företaget skrider till åtgärder för att minska eventuella olägenheter som kan uppstå.

Bland annat vill hälsoskyddet att Rudus ser till att bullernivåerna inte överskrider det tillåtna. Om verksamheten medför bullerolägenheter får marktäkten inte använda på veckoslut och fredagskvällar.

Speciell uppmärksamhet fästs vid lågfrekvent buller som kan vara störande trots att det inte överskrider riktvärdena.

Rudus ska också se till att marktäkten inte sprider damm till de närbelägna husens gårdar.

Diskussion om artikeln