Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

HU fortsätter barnträdgårdslärarutbildningen med 20 platser

Från 2016
Uppdaterad 28.09.2016 12:22.
Barn leker i dagis
Bildtext Barnen på dagisarna i huvudstadsregionen har bra chanser till behörig personal i framtiden. HU erbjur i fortsättningen tjugo studieplatser för barnträdgårslärare.
Bild: Mikael Crawford/Yle

Helsingfors universitet kommer i framtiden att erbjuda 20 nybörjarplatser för barnträdgrådslärarstuderande. Det här efter att Åbo Akademi i augusti meddelade att man drar sig ur samarbetet.

Genast när nyheten om att ÅA drar sig ur kom, kunde Helsingfors universitet meddela att man fortsätter utbildningen ensam.

Det är stor brist på barnträdgårdslärare och vi känner ett samhällsansvar.

― Gunilla Holm, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

Då var det ändå oklart hur många studieplatser man kan erbjuda. I dag har HU 15 platser och ÅA lika många. Nu är det klart att HU fortsätter med tjugo studieplatser.

- Visst skulle det vara bra att ha fler platser. Men det kräver så mycket resurser och det klarar vi inte av, säger Gunilla Holm, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

Det får vara högst 20 studenter i så kallad smågruppsundervisning. Tar man in 30, måste gruppen delas i två och då blir undervisningen dubbelt dyrare.

Gunilla Holm, professor vid Beteendevetenskapliga fakulteten vid HU
Bildtext Enligt Gunilla Holm kan barnträdgårslärarutbildningen till och med stärkas när HU står för den ensam.
Bild: Karin Filén

22 på årskurs ett

I praktiken blir skillnaden inte så stor, åtminstone inte om man jämför med årets studentkull. Bara sju studerande togs in på ÅA:s kvot. På HU:s kvot antogs maxantalet 15, så sammanlagt har årskursen bara 22 studenter.

Enligt Holm kan den nya lösningen också stärka utbildningen. HU:s klasslärarutbildning har kommit bra i gång och man kommer att ha mycket samarbete både med den och med pedagogikutbildningen.

- ÅA har hotat med att dra sig ur flera gånger. Men det hade varit trevligt att veta på förhand, så att vi hade kunnat förbereda oss lite.

― Gunilla Holm, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet.

Vissa kurser är gemensamma för alla tre, en del kurser ordnas för klasslärar- och barnträdgårdslärarstudenterna och en del för bara barnträdgårdslärarstudenterna.

Enligt Holm var det från början klart att HU fortsätter utbilda barnträdgårdslärare.

- Det är stor brist på barnträdgårdslärare och vi känner ett samhällsansvar.

Total överraskning för HU

När ÅA:s besked om att man drar sig ur utbildningen kom i slutet av augusti, kom det som en överraskning för HU. Även om det från början varit klart att ÅA:s ser utbildningen som en tillfällig lösning, medan HU sett den som något bestående.

- ÅA har hotat med att dra sig ur flera gånger. Men det hade varit trevligt att veta på förhand, så att vi hade kunnat förbereda oss lite.

Från och med hösten 2017 antas 20 studerande till barnträdgårdslärarutbildningen. ÅA kommer inte att ta in fler studerande, men fortsätter utbilda dem som studerar nu. Från och med hösten 2019 är barnträdgårdslärarutbildningen helt i HU:s regi.