Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo stad går i borgen för lån för vattenledningar

Från 2016
tappa vatten ur kran
Bildtext Jonas Heikkilä på Åbonejdens vatten säger att kostnaderna inte kommer att påverkas på grund av lånet.
Bild: Yle/Johanna Ventus

I Åboregionen pågår ett projekt för att förnya vattenledningarna. På måndagen lovade Åbo stad gå i borgen för ett lån på 10 miljoner som behövs för att finansiera mera vattenrör. Även Reso och Nådendal väntas gå i borgen för lånet.

Vattnet tas från Kumo älv och silas genom Virttaa-åsen för att sedan slussas ut genom vattenledningarna till hela Åboregionen. Nu ska en ny vattenlinje byggas mellan Starrbacka och Runosbacken för att trygga tillförseln av vatten till Reso, Nådendal samt de norra delarna av Åbo.

Kostnaderna kommer inte stiga

Låntagaren, det vill säga det företag som bygger vattenledningarna, är Åbonejdens vatten och som styrelseordförande fungerar Jonas Heikkilä. Han säger att kostnaderna inte kommer att stiga på grund av lånet. Även i fortsättningen kommer kostnaderna för den enskilda konsumenten att vara låga.

- För Åbos del blir kostnaderna ungefär 1,5 cent per kubikmeter plus en eventuell förhöjning som staden själv begär. Kommunen sätter själv i sista hand priset, säger Heikkilä.

Hela vattenprojektet i Åbotrakten är i nuläget 124 miljoner euro dyrare än vad som först sades.

- Orsakerna är att man underdimensionerade kostnaderna i början och att kostnaderna för själva byggandet ökar för varje år. Dessutom drog projektet ut på tiden på grund av klagomål samt att rören var dyrare än man tänkt sig, säger Heikkilä.

Men kostnaderna kommer inte att stiga ytterligare tror han.

- Vi har kunnat skära ner på utgifterna och sänkt kubikmeterpriserna de senaste åren. Dessutom är vi inte ett vinstdrivande företag.

Ett nej av Åbo stad hade fått konsekvenser

Om Åbo stad sagt nej till att gå i borgen för lånet hade Åbonejdens vatten sett sig tvingat att genom myndighetsbeslut stoppa det höghusbygge som påbörjats vid Hampspinnaregatan.

- Senast 2018 måste man på grund av bygget koppla bort vattentillförseln från huvudledningen. Det innebär att gamla och underdimensionerade rör transporterar vatten till Reso. Det kan utgöra en risk för vattentillförseln, säger Heikkilä.

Därför är det bra att bygget av vattenledningarna kan påbörjas redan nu. Reso och Nådendal är helt beroende av Åbo stads nätverk.

Kvaliteten har förbättrats

Innan vattenprojektet inleddes togs dricksvattnet ur Aura å. Kvaliteten på vattnet är bättre i det nya systemet.

- Vattnet i Kumo älv är mjukare än det i Aura å vilket innebär mindre avlagringar som i sin tur innebär att man inte behöver använda lika mycket tvättmedel som tidigare, säger Heikkilä.

De kemiska värdena är av så pass bra kvalitet att de motsvarar naturligt grundvatten.

Även vattenrören i Åbo är i gott skick enligt Heikkilä. Temperaturen i Åbo är jämnare än på andra ställen i området vilket leder till färre rörbrott i Åbo än i omnejden trots äldre rör. I resten av Åboland varierar rören i både ålder och kvalitet.

- Men också områden med nyare rör måste snart börja saneras, säger Heikkilä.

Riskhanteringen under kontroll

Eftersom många stora industrier ligger belägna längs med Kumo älv finns det risk för utsläpp i dricksvattnet. Men Åbonejdens vatten har riskhanteringen under kontroll.

- Vi har knackat dörr hos de företag som berörs och analyserat deras processer och tillsammans med dem gjort upp bättre varningssystem. Företagen förstod att riskhantering är viktigt och inga problem uppstod, säger Heikkilä.

Största problemet är det geografiskt stora området man verkar på vilket innebär att många räddningsverk är inblandade. Vid exempelvis ett oljeutsläpp är det lätt hänt att räddningsverk glömmer att meddela Åbonejdens vatten så att vattenintaget kan stängas av.

- Men det har blivit mycket bättre på senare tid, säger Heikkilä.

Jonas Heikkilä intervjuades i Yle Åboland på tisdagen.

Diskussion om artikeln