Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mycket ved blir kvar i skogen

Från 2016
Uppdaterad 30.09.2016 12:00.
Vedeldning i öppen spis.
Bildtext Arkivbild. Vedeldning i öppen spis.
Bild: Yle/Hanna Othman.

Hushållen i Finland använder ungefär sex miljoner kubikmeter ved per år. Men mycket mer kunde användas. Ungefär en tredjedel av skogens årliga tillväxt blir nämligen kvar i skogen.

Den finländska skogens årliga tillväxt är ungefär 100 miljoner kubikmeter. Av den använder industrin ungefär 60 miljoner kubikmeter. Mer av skogens ved kunde tas tillvara tror energirådgivare Anders Wikberg vid Skogscentralen.

- Man kunde ta tillvara lite mera och elda flitigt då det är kallt. Då kan var och en också spara en hel del, säger Wikberg.

Björken har det högsta energiinnehållet per volymenhet, men per viktenhet har alla träslag ungefär samma energiinnehåll.

- Använder man ved med lägre densitet (täthet) som till exempel barrved så behöver man bara använda mera så får man lika mycket energi ur det.

Hugg, klyv och lagra rätt

Ska man ha ut så mycket energi som möjligt av sin ved gäller det att ha torr ved. Då ska man börja sin vedprocess redan ett år före man tänker elda den. Bäst är det att fälla och hugga sin ved redan tidigt på året och klyva det tidigt på våren då det är torrt och blåsigt.

- Om man avslutar vedklyvandet senast midsommartid så har man förspänt för att ha torr ved. Så gäller det att lagra den på det sättet att den inte blir fuktig på nytt. Man ska ha tak på och inte bevara den rakt på marken, säger Wikberg.

Energirådgivare Anders Wikberg från Skogscentralen
Bildtext Anders Wikberg
Bild: Yle/Malin Hulkki

Vedeldning kunde också i större utsträckning användas vid uppvärmning av större anläggningar som till exempel växthus. Det här görs redan i mindre skala. Ännu större nytta kunde man också ha av veden om den användes som källa till fjärrvärme.

Hur populär vedeldning är bland privatpersoner finns det ingen tillförlitlig statistik på. Varje år tillkommer det ungefär 70 000 nya eldstäder så intresset för att elda med ved verkar vara uppåtgående,

- Vi utgår från att det ökar säger Wikberg.