Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Bedrägerihärva vid Helsingfors byggnadskontor nu i rätten

Från 2016
Uppdaterad 28.09.2016 14:51.
Byggnadskontoret i Helsingfors.
Bildtext Bedrägerihärvan gäller bland annat obefogade räkningar på över en halv miljon euro. Arkivbild på tidigare byggnadskontoret.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Sammanlagt 13 personer åtalas. Flera av de åtalade har godkänt så kallade erkännanderättegångar, vilket lindrar straffet betydligt.

På onsdagen ordnades en förberedande session i Helsingfors tingsrätt i bedrägerihärvan vid Helsingfors stads byggnadskontor. Polisen utredde till en början härvan som mutbrott men åklagaren valde i fjol att väcka åtal för grovt bedrägeri.

Åklagarens stämningsansökan har nu blivit offentlig.

Sammanlagt åtalas 13 personer. 12 för grovt bedrägeri och en för medhjälp till grovt bedrägeri.

Det handlar om en projektchef vid Helsingfors stads byggbolag HSB-Byggherre, som lyder under stadens byggnadskontor, samt sju personer som har jobbat vid två byggbolag och fem som har jobbat för underleverantörer.

Projektchefen lät underlevernatör asfaltera sin gård

Bedrägeriet har gått till så att projektchefen föreslagit för en chef vid HSB-Byggherre att det görs olika obefogade byggnadsarbeten i samband med olika projekt.

Till exempel i samband med bygget av metrons övervakningscentral i Hertonäs, som pågick från oktober 2010 till januari 2012, har en underleverantör gjort flera obefogade räkningar till byggbolaget för sammanlagt 105 000 euro. Representanter för byggbolaget har sedan godkänt räkningarna.

Bedrägeriet har gått till så att projektchefen föreslagit för en chef vid HSB-Byggherre att det görs olika obefogade byggnadsarbeten i samband med olika projekt.

Projektchefen vid HSB-Byggherre har i sin tur föreslagit för staden att de obefogade byggarbetena görs.

Förutom metroövervakningen i Hertonäs har liknande arrangemang förekommit vid reparationsarbeten vid brandstationen i Berghäll, vid reparationsarbeten vid skatteverket på Aspnäsgatan, vid bygget av en skola, idrottshall och befolkningsskydd i Ladugården, vid ett byggarbete på Sanduddsgatan och vid saneringen av sim- och bollhallen i Britas.

Projektchefen har också låtit en underleverantör asfaltera sin gård och kostnaderna för det har sedan gått via byggbolaget till staden.

Fem personer har redan dömts

Bedrägeriet har pågått mellan 2003 och 2012 och sammanlagt har det gjorts obefogade räkningar på över en halv miljon euro.

Projektchefen gick med på att fallet behandlas i en så kallad erkännaderättegång, där han har erkänt att han har agerat enligt domförslaget och att straffanspråket är rätt. Det har lindrat hans straff. Han dömdes i mitten av september till ett år och sju månader villkorligt fängelse för grovt bedrägeri. Samtidigt dömdes också två representanter för byggbolag till villkorligt fängelse på ett år en månad respektive sex månader.

Sammanlagt har det gjorts obefogade räkningar på över en halv miljon euro.

Två andra åtalade har också redan fått sina straff i erkännanderättegångar. De har jobbat för olika byggbolag och dömdes till ett år fyra månader villkorligt fängelse för grovt bedrägeri respektive fyra månaders villkorligt fängelse för medhjälp till grovt bedrägeri.

För en åtalas del har åklagaren konstaterat att åtalet har preskriberats och två andra har gått med på erkännanderättegång, men domen har ännu inte givits.

Sammanlagt återstår därmed fem personer som kommer att medverka under huvudförhandlingen, som inleds i slutet av oktober.

Parc Güell i Barcelona

Misstänkta mutresor preskriberade med några månader

12 misstänkta mutbrott förkastas av åklagaren.

Diskussion om artikeln