Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Byggnadstillsynen i Raseborg anmäler fullmäktigeledamöter för trakasserier

Från 2016
Uppdaterad 14.11.2016 10:50.
Ledamöter på ett fullmäktigemöte. På läktaren sitter intresserade invånare.
Bildtext Två fullmäktigeledamöter i Raseborg har anmälts till arbetarskyddet.
Bild: Yle/Tove Virta

Sex anställda vid byggnadstillsynen i Raseborg har anmält två fullmäktigeledamöter och stadsdirektör Tom Simola för trakasserier. Trakasserierna ska enligt anmälan ha pågått en längre tid men kulminerade under fullmäktigemötet i juni (13.6).

Anmälan till arbetsgivaren Raseborgs stad har inlämnats av arbetsskyddet.

I anmälan citeras två fullmäktigeledamöter, Ulf Heimberg (SDP) och Petri Palin (Sannf) och Raseborgs stadsdirektör Tom Simola.

De sex anställda och arbetarskyddsfullmäktige Riku Oraskari som undertecknat anmälan kräver att arbetsgivaren (Raseborgs stad) i sitt genmäle redogör för vilka åtgärder man vidtagit eller ämnar vidta.

- Vi har sagt att vi har upplevt att vi har blivit trakasserade, men situationen har inte blivit bättre. Vi vill att arbetsgivaren berättar vilka diskussioner som förts, vem som har deltagit i dem och när de har hållits, sägs det i anmälan.

I sin anmälan säger de berörda att de anser att de skött sina åligganden sakligt och utan dröjsmål, att de har följt gällande stadganden och bestämmelser samt att de har följt arbetsgivarens bestämmelser gällande arbetsledning och övervakning.

Arbetarskyddet samlar in fakta

Arbetarskyddschefen Anneli Sandell-Ekman ansvarar för arbetarskyddsutredningar vid Raseborgs stad.

Hon säger att utredningen kring alla anmälningar börjar med att höra alla parter.

- En anmälan är ju ena partens syn på saken och den andra parten har förstås rätt att säga sin syn. Till att börja med gäller det att samla fakta.

Efter det ska den fakta vi fått in behandlas, säger Anneli Sandell-Ekman.

- Ibland kan parterna ha väldigt olika uppfattningar om samma saker. Det gäller att skapa en uppfattning om det hela baserat på de olika parternas berättelser och det fakta vi samlat in.

Inga fall likadana

Hon säger att inga fall är likadana så det är därför väldigt svårt att säga hur länge utredningen tar.

- Jag har gett motparten en deadline som är den 10 oktober. Hur länge utredningen tar efter det vet ingen.

I allas intresse ligger förstås att få utredningen gjord så snabbt som möjligt, säger Sandell-Ekman.

Hon vill inte säga vilka åtgärder arbetarskyddet kan vidta mot fullmäktigeledamöter.

- Det är svårt att säga, eftersom vi inte har fått all fakta ännu.

Tidningen Västra Nyland var först ut med nyheten.