Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EK: Färre sjukskrivna ifjol

Från 2016
Läkare lyser in i munnen på en patient
Bild: Juha-Pekka Inkinen

Färre arbetstagare var sjukskrivna under fjolåret jämfört med situationen året innan. Det visar uppgifter som Finlands Näringsliv EK har samlat in bland sina medlemsföretag.

Det handlar inte om någon jättelik nedgång i antalet sjukskrivningar. År 2014 gick 4,3 procent av den teoretiska regelbundna arbetstiden i EK:s företag till sjukfrånvaro. Ifjol hade siffran sjunkit till 4,0 procent.

Samma trend gäller inom industrin. Där har motsvarande siffror sjunkit från 5,8 procent år 2014 till 5,4 procent 2015.

Omkring 200 000 anställdas uppgifter ingick i EK:s sampel.

"Kan tolkas på olika sätt"

Resultaten kan ändå inte automatiskt tolkas som att arbetsmiljön, ledarskapet eller annat som påverkar sjukfrånvaron skulle ha utvecklats i positiv riktning, säger man på EK.

Organisationens expertläkare Jan Schugk säger att utvecklingen är typisk för dåliga ekonomiska tider.

- På längre sikt har det visat sig att sjukfrånvaron ökar under högkonjunkturer och minskar under lågkonjukturer.

Sjukfrånvaron inom industrin var exempelvis som lägst under den förra störtdykningen år 1993. Efter det ökade sjukfrånvaron fram till 2007. Finanskrisen följande år ledde igen till att antalet sjukskrivningar började minska. Och enligt de nya siffrorna håller trenden i sig. Enligt Schugk finns det inga vetenskapliga rön kring varför det är så här, men man antar att fenomenet hänger ihop med två faktorer.

- Å ena sidan drar sig folk från att stanna hemma när tiderna är dåliga. Å andra sidan kan det hända att personalen består av annorlunda människor när ekonomin är svag.

Med det här menar expertläkaren att personer som av en eller annan orsak kämpar med sin arbetsförmåga lättare hamnar utanför arbetslivet under lågkonjunturer. När sysselsättningsgraden ökar, är de här personerna igen med i arbetslivet, säger Jan Schugk.

Diskussion om artikeln