Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Bara 5 000 flyktingar omplacerade inom EU - 100 000 väntar

Från 2016
Flyktingar tar sig över en flod för att hitta alternativa rutter för att ta sig till den grekisk-makedoniska gränsen nära Idomeni.
Bild: EPA/NAKE BATEV

De skulle lätta på trycket i Grekland och Italien och fördela bördan av omhändertagandet av flyktingar jämnare inom EU. Ett år efter att flyktingkvoterna infördes har färre än 6 000 omplaceringar ägt rum. 100 000 personer står i kö.

Det var den plötsliga strida strömmen av flyktingar till EU 2015 som fick unionen att införa kvotsystemet.

Enligt det skulle alla medlemsländer delta i hanteringen av krisen, genom att ta emot ett visst antal flyktingar.

Hittills har det hela gått trögt. Bara drygt 5 600 asylsökande har fått åka från Grekland och Italien till andra länder. Över 100 000 personer står fortfarande i kö för omplacering.

Kvotsystemet omfattar asylsökande som med 75 procents sannolikhet får stanna i unionen. Närmast handlar det om asylsökande från Syrien och Eritrea.

Finland tredje bäst i klassen

Nu i höst har det ändå börjat gå lite snabbare undan när det gäller omplaceringarna. Så här långt under september månad har 1 200 personer fått lämna Italien och Grekland till förmån för andra EU-länder. Främst handlar det om asylsökande som kommit till Grekland.

Meningen var att alla över 100 000 asylsökande skulle få åka till andra EU-länder inom loppet av två år. Den tidtabellen är helt utopistisk. Till och med nu när takten har försnabbats, talar man om en tidsperiod på sju år för omplaceringarna.

Finland har hört till de aktivaste när det gäller att följa överenskommelsen om kvotering av flyktingar. Finland har tagit emot 690 asylsökande inom ramen för programmet. Det här är tredje mest efter Frankrike och Holland.

Flera andra länder har ändå varit passiva i eller direkt emot kvotsystemet.

"Inte frivilligt att följa lagen"

Österrike, Polen och Ungern har tillsvidare helt vägrat att ta emot asylsökande inom ramen för kvoteringen.

Nu i helgen kommer Ungern att ordna en folkomröstning om flyktingkvoterna.

EU-kommissionen är ändå inte bekymrad över det här.

- Vi är aldrig oroade över folkomröstningar, säger Dimitris Avramopoulos. Han är EU-kommissionär med ansvar för invandringsfrågor.

Han säger att han inte vill ge ungrarna några råd i saken. Han antar ändå att man i folkomröstningen tar ställning till det permanenta kvotsystem som kommissionen har föreslagit, inte dagens preliminära arrangemang.

Avramopoulos säger också att alla helt enkelt måste delta i den aktuella kvoteringen.

- Det är inte frivilligt att följa EU-lagarna. Medlemsländerna måste verkställa det som man kommit överens om tillsammans.