Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rapport: Utmanande att återsända asylsökande

Från 2016
Ali från Irak tittar på sitt beslut
Bild: Yle/Johan Gullmets

Det föreligger många utmaningar då det gäller att återbörda asylsökande som har fått ett negativt beslut till sina hemländer.

Det kan skapa problem bland annat om den som återsänds saknar identitetshandlingar, myndighetssamarbetet med det mottagande landet löper trögt eller den som ska återsändas har en motvillig attityd, visar en rapport från Europeiska migrationsnätverket.

Länder som Irak, Somalia och Afghanistan - som är de länder från vilka stora mängder asylsökande kommer - kan vägra ta emot personer som inte återvänder av egen fri vilja.

Inga stora grupper olagligt i Finland

Sett ur europeisk synvinkel har det inte bildats någon stor grupp av personer som uppehåller sig olagligt i Finland. Utredningen visar att polisen hittills effektivt har lyckats avlägsna personer ur landet. Dessutom har Finland tidigare beviljat tillfälligt uppehållstillstånd till personer som anses vara omöjliga att sända tillbaka till ursprungslandet.

Läget kan ändå förändras eftersom den förnyade lagstiftningen från juli i fjol slopade möjligheten att ge tillfälligt uppehållstillstånd om det är den återvändande själv som hindrar returen.

- Vi har nu ett utmärkt tillfälle att fortsätta det goda arbetet då antalet återvändande ökar. Systemet kräver ständig utveckling så att inte antalet människor som lever utanför samhället ökar, säger Suvi Tiainen, som har utarbetet Europeiska migrationsnätverkets Finlands rapport.

- Systemet måste stöda de återvändandes välmående i sitt hemland till exempel genom omskolning, säger Tiainen.

Schyst återsändningspolitik vettigare än tvång

Under januari-september i år har knappt 2 500 asylsökande återtagit sin asylansökan och önskat återvända till hemlandet. Samtidigt har redan 3 500 asylsökande återvänt till sitt hemland antingen efter att ha återtagit sin ansökan eller efter att ha fått ett negativt besked.

- Speciellt för små länder som Finland lönar det sig att sträva efter en rättvis och rejäl återsändningspolitik i samarbete med returländerna eftersom tvång sällan leder till goda resultat, säger Arjen Leerkes från universitetet i Rotterdam. Hon har forskat i återsändande av flyktingar.