Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Svenskar föreslås bli skyldiga att utföra värnplikt från och med 2018

Från 2016
Uppdaterad 28.09.2016 19:41.
11 militärer går på en äng i full mundering och vapen i hand. I bakgrunden syns Visby ringmur.
Bild: EPA/SOREN ANDERSSON SWEDEN OUT

Mönstringsplikt ska gälla från den första juli 2017 och inryckning till värnplikt sker i januari 2018, säger Sveriges regering i en utredning.

Värnplikten ska komplettera den nuvarande frivilliga militärtjänstgöringen. De första som berörs är personer som är födda 1999 och 2000. Pojkar och flickor födda åren 1999 och 2000 kallas in till mönstring redan nästa år.

Utredningen innebär att värnplikten återinförs i Sverige, sex år efter att den togs bort. Värnplikten avskaffades sommaren 2010 och då övergick Sverige till en frivillig försvarsmakt.

Enligt planen ska man satsa på att rekrytera 2 500 personer 2017 och 4 000 personer 2018. Från och med 2020 ökas antalet till 5 000 rekryteringar, och 2021 till 6 000 och slutligen till 8 000 under åren 2022–2025.

Försvarsmakten vill ha soldater och sjömän som är motiverade, vilket vi har fått i det frivilliga systemet. Men vi ser också fördelar med att kunna använda en totalförsvarsplikt som ett komplement till frivilligheten

― Försvarsmaktens tillförordnade personaldirektör Klas Eksell

I dagens läge har Sverige en så kallad grundläggande militär utbildning (GMU) på tre månader. Efter det följer befattningsutbildning på 6-8 månader. Den är helt frivillig och de som utbildas får lön under utbildningen. Man söker till den som man söker till ett vanligt jobb.

Orsaken till de nya planerna är att Sverige vill utöka antalet soldater vid ett försämrat säkerhetsläge.

Förslaget kommer nu att skickas ut på remiss. Alla remissvar ska vara inlämnade 30 januari 2017.

Diskussion om artikeln