Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands konkurrenskraft fortsatt dålig

Från 2016
Uppdaterad 29.09.2016 07:44.
Nordsjö hamn
Bild: Mikael Crawford/Yle

På onsdagen rasade Finland två steg på World Economic Forums lista över världens mest konkurrenskraftiga länder. Etla publicerade på tisdagen en prognos enligt vilken vår svaga tillväxt fortfarande vilar på ökad skuldsättning som håller igång inhemsk efterfrågan. De senaste uppgifterna om exporten visar att den i juli var 13 procent lägre än under motsvarande tid i fjol.

I början av 2000-talet rankades Finland ännu som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder. Nu ligger vi på tionde plats. World Economic Forum är en av de två organisationer som varje år rankar världens länder efter hur bra deras konkurrenskraft är.

Finland sackar efter

Vår tionde plats låter ändå betydligt bättre än vad vår egentliga export tyder på. I verkligheten är Finländska produkter inte särskilt konkurrenskraftiga.

- Vår konkurrenskraft är inte tillräckligt bra. Finlands exportökning är långsammare än tillväxten på våra exportmarknader, säger Mika Kuismanen som chefsekonom på företagarna i Finland.

I praktiken förlorar Finländska produkter alltså marknadsandelar i våra exportländer. Det betyder att Finland blir allt fattigare jämfört med andra länder.

- Det är ett stort problem. Finland konkurrerar i en öppen ekonomi, säger Mika Kuismanen.

Staffan Ringbom är tjänstledig lektor i nationalekonom vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors och ledande skogsekonom på konsultbolaget Indufor. För tillfället analyserar han skogssektorns konkurrenskraft.

- Sedan 2012 importerar vi mera än vi exporterar. Vi måste ju betala för all import med export. Om vi inte exporterar tillräckligt måste vi låna pengar utifrån. Vår utlandsskuld växer hela tiden, säger Staffan Ringbom.

Konkurrenskraft mäter inte försäljning

Den stora skillnaden mellan Finlands höga placeringar i konkurrenskraftsmätningar och den krassa verkligheten beror på att mätningarna inte egentligen mäter hur bra eller dåligt finländska produkter går åt på våra exportmarknader. Rankingen i ett test säger mera om hur bra samhällsinstitutionerna fungerar; korruptionsläget, utbildningen och andra faktorer som skapar förutsättningar för ekonomisk framgång.

- Man kan fråga sig om mätarna i tillräckligt stor utsträckning mäter rätt saker. De mäter inte hur bra en industri eller en ekonomi klarar av att anpassa sig till ett yttre förändringstryck, och just det här är en akilleshäl för Finland, säger Staffan Ringbom.

Etla ser ljusnig om ett halvt år

Näringslivets forskningsinstitut Etla publicerade ändå på tisdagen en prognos som lovar att exporten ska börja ta fart om ungefär ett halvt år. Forskaren Birgitta Andersson ser flera orsaker till att man kan tro på en ljusning. En av dem är lite överraskande att mobiltelefontillverkningen har nått bottnen.

- I flera år har exporten av elektronik dalat. Men eftersom Nokia och Microsoft slutade tillverka mobiler kan telefonerna inte försämra exporttillväxten mera. Nu kommer exportsiffrorna sakta att bli bättre, säger hon.

Etla väntar sig också att oljepriset ska börja stiga, och i så fall kommer ekonomin att börja växa i Ryssland.

- Då kommer också vår export till Ryssland att börja öka och det kommer att förbättra Finlands situation, säger Birgitta Berg- Andersson.

Investeringar på lut i Europa

Birgitta Berg-Andersson väntar sig också att exporten till resten av EU ska börja öka. Tills vidare har tillväxten i Europa inte ökat efterfrågan på finländska produkter särskilt mycket. Det beror delvis på att finländska företag i så hög grad säljer produkter för investerande företag. Privatpersoner ökar ofta sin konsumtion när ekonomin börjar växa, men företag investerar först när de tror på en ljusare framtid.

Som Staffan Ringbom ser det säljer Finland helt enkelt fel varor och för dyra varor. Mika Kuismanen lyfter också fram marknadsläget.

- Konkurrenskraften beror på hur höga produktionskostnader ett företag har, vilka produkter det säljer och marknadsläget. Det är svårt att säga var de största problemen för Finlands export ligger. Det är en kombination av alla de här aspekterna, säger Mika Kuismanen.

Etla ser tecken på en bättre utveckling Europa.

- Europa är Finlands största exportmarknad. Nu ser vi en trend att efterfrågan på investeringsvaror håller på att öka i Europa. Det betyder förhoppningsvis att det blir bättre tider för finländsk export, säger Birgitta Berg- Andersson.

På Finlands Näringsliv EK varnar ledande ekonomen Penna Urrila ändå för överdriven optimism.

- Vi måste i framtiden nöja oss med låg ekonomisk tillväxt. En tillväxt på en procent är det nya normalläget för Finland. Inte tre eller fyra som före finanskrisen eller under tidigare årtionden. Det handlar dels om lite lägre produktivitetsökning och framför allt om en minskande befolkning i arbetsför ålder. När befolkningen minskar blir möjligheten för ekonomisk tillväxt lägre. Om vi något år i framtiden får en tillväxt på två procent kommer det att ses som ett mycket bra år. För tjugo år sedan såg man nästan en sådan tillväxt som en lågkonjunktur, säger Penna Urrila.

Högar med mynt på ett bord.

Finland föll i rankning om konkurrenskraft

Fortsatt placering i topp 10, men ekonomin är nedstämd.