Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finlands Bank förutspår måttlig tillväxt inom euroområdet

Från 2016
Uppdaterad 29.09.2016 12:59.
Finlands bank
Bildtext Finlands Bank
Bild: Yle/ Derrick Frilund

Euroområdet väntas få en måttlig ekonomisk tillväxt under de närmaste åren, säger Finlands Bank (FB) i sin färska prognos.

Den här uppfattningen stöds enligt banken av bedömningar som gjorts av experter, och av bankens egen prognos för den globala ekonomin.

De eventuella riskfaktorer som kan hämma tillväxten har huvudsakligen att göra med yttre faktorer, anser man vid Finlands Bank.

Inflationen väntas öka stegvis efter tre år med en inflation på kring noll procent.

Det som väntas bidra till högre inflationssiffror är den penningpolitik som förs inom euroområdet, det vill säga sänkta styrräntor och stödköp av värdepapper.

Finlands Bank efterlyser strukturella reformer i alla euroländer för att få i gång tillväxten. Banken konstaterar att enbart penningpolitiska åtgärder inte räcker till.

Världsekonomin accelererar långsamt

Inom världsekonomin har de ekonomiska utsikterna varit dämpade för de utvecklade ekonomiernas del. Tillväxten hämmas enligt Finlands Bank av att produktivitetsökningen är låg.

Enligt bankens prognos för världsekonomin blir tillväxten drygt tre procent åren 2017-2018, det vill säga bara en aning mer än år 2016.

Tillväxten i Europa mattas av på grund av att brexit-sidan vann folkomröstningen i Storbritannien, med ett brittiskt utträde ur EU som följd.

I och med brexit justeras den ekonomiska prognosen i EU nedåt från 1,8 procent till 1,3 procent år 2017 och från 1,8 procent till 1,6 procent år 2018, uppger byråchef Samu Kurri vid Finlands Bank.

Kurri säger att man i prognosen beaktat vilken inverkan brexit kommer ha på handeln mellan EU-länder och Storbritannien. Däremot är det svårt att bedöma effekterna på arbetskraftens rörlighet, investeringar och produktivitet.

Faktorer som kan hota tillväxten globalt är enligt Kurri skuldsättningen i Kina och risken för protektionism på världsmarknaden.

Diskussion om artikeln