Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Professor i trafikmedicin: "Känsligare plåtpoliser ger inte säkrare trafik"

Från 2016
Uppdaterad 30.09.2016 13:37.
Trafiksäkerhetskamera vid landsväg.
Bildtext Den 1 oktober börjar fortkörning på 7 km/h över hastighetsbegränsningen ge böter på landsvägarna. Tidigare låg gränsen på 8 km/h.
Bild: All Over Press/Ismo Pekkarinen

Istället för att sänka tröskeln för att skriva ut böter borde polisen satsa på att få bort farliga bilister från trafiken. Det tycker Timo Tervo, professor i trafikmedicin, som är kritisk till hur polisen vill främja trafiksäkerheten i Finland.

Den 1 oktober sänker polisen tröskeln för att skriva ut böter vid fortkörning med motiveringen att sänkt medelhastighet betyder säkrare trafik.

I framtiden kommer fortkörning på 7 km/h över hastighetsbegränsningen att ge böter. Tidigare låg gränsen på 8 km/h.

- Förändringen är inte så stor. Jag antar att det inte påverkar trafiksäkerheten, kanske får polisen skriva ut mera böter, säger Tervo.

Timo Tervo, professor i trafikmedicin.
Bildtext Timo Tervo, professor i trafikmedicin, skulle gärna se att polisen fokuserade på riskpersoner i trafiken istället för att skriva ut flera böter.
Bild: com.pic. / Mauri Ratilainen / All Over Press

Enligt polisöverinspektör Samppa Holopainen minskar antalet skadade med två procent och antalet omkomna med fyra procent om medelhastigheten sjunker med bara en procent.

Men att polisen fokuserar på fortkörningsböter för att göra vägarna säkrare är enligt Tervo fel metod. Trots att de bilar som är med om trafikolyckor ofta kört för fort är det helt andra faktorer än just fortkörningen som orsakar de flesta dödsfallen i trafiken.

- Största risken är chaufförens tillstånd, och det syns inte i kamerorna.

Självmord, trötthet och sjukdomsfall större risker än hastigheten

Enligt Trafikförsäkringscentralens statistik är det chaufförens tillstånd som ligger bakom två tredjedelar av alla dödsolyckor.

Hit räknas allt från drog- och alkoholpåverkan till trötthet och olika hälsoproblem.

Hastigheten listas i statistiken som en bakomliggande orsak till knappt hälften av alla dödsolyckor. Det kan både röra sig om fortkörning eller för hög hastighet i svåra förhållanden, till exempel halka. Men också här spelar förarens tillstånd ofta en betydande roll.

- Hastigheten ligger enligt statistiken bakom 40-45 procent av olyckorna. Men i det gänget är två tredjedelar just samma riskpersoner (vars tillstånd ligger bakom olyckan).

Grafik över antalet döda i tradiken år 2000-2015
Bildtext I takt med att trafikövervakningen skärpts, bilarna har blivit säkrare och säkerhetsbältet mer använt har också dödsolyckorna i trafiken minskat stadigt de senaste åren. Enligt professor Timo Tervo är en stor del av dödsoffren i dag riskpersoner som tagit självmord eller kört påverkade.
Bild: Yle

Både dödsfallen och skadorna i trafiken har minskat stadigt sedan början av 2000-talet. I fjol omkom kring 260 personer i trafiken, men enligt Tervo borde siffran vara lägre. I andra europeiska länder räknas inte självmord med i olycksstatistiken.

- Det betyder ganska mycket för antalet personbilsolyckor.

Enligt Tervo är det bara drygt 8 procent av dödsfallen i trafiken som inte beror på förarens tillstånd. Hälften av de här omkomna personerna är högst 20 år gamla.

"Hastighetsövervakning behövs - men varna för kamerorna"

Tervo föreslår inte att de så kallade plåtpoliserna plockas ner. Istället borde de utnyttjas för att få bort riskförare från vägarna.

- Jag är absolut av den åsikten att man ska ha hastighetsövervakning. Utan den skulle det vara som en djungel på vägarna. Men man borde fokusera på de grova fortkörningarna och kolla upp bilisternas körkort och hälsa.

Dödskrock
Bildtext I Helsingfors steg antalet dödsolyckor i trafiken förra året, majoriteten av olyckorna inträffade på övergångsställen. Under det första halvåret av 2016 har huvudstaden däremot klarat sig helt utan dödsolyckor i trafiken.
Bild: YLE/ Christoffer Gröhn

Som exempel lyfter Tervo upp Sverige. Förutom att vårt västra grannland har bättre vägar och säkrare bilar utnyttjar svenskarna, enligt Tervo, hastighetsbevakningen på ett bättre sätt.

- Man borde koncentrera bevakningen till storstäder och korsningar där risken är störst, säger Tervo.

I Sverige placeras kamerorna ut på ställen där polisen vet att det råder högre risk för olyckor. Bilisterna förvarnas om att det kommer en kamera och att de måste sakta in.

- Om de oberoende kör för fort har de förtjänat sina böter. Men idén är att få ner hastigheten och öka säkerheten. Här i Finland verkar det vara tvärtom.

Men är det inte bra om medelhastigheten nu sjunker som en följd av de känsligare hastighetskamerorna?

- I princip är det bra, man ska ju alltid köra enligt begränsningarna. Men det är ofta som bilisterna inte noterar att hastighetsbegränsningarna ändrar och i misstag kör för fort.

- Polisen i Finland delar ut mera böter än polisen i Sverige. Ändå har Sverige fler medborgare och säkrare trafik. Antalet böter kan inte helt korrelera med trafiksäkerheten.

Diskussion om artikeln