Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbofamilj flyttar på grund av stadens sprängningar - går inte att vara hemma på dagarna

Från 2016
Uppdaterad 03.10.2016 14:09.
Joonas Ahola sitter på soffan.
Bildtext Sprängningsarbeten utanför fönstret förstörde husfriden för Joonas Ahola med familj.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

En familj har valt att flytta bort från sin lägenhet på Kägeludden i Esbo på grund av stadens intensiva sprängningar precis utanför husknuten. Invånarna i närheten har inte hörts före arbetet inleddes.

Lägenheten på första våningen i höghuset på Åsbysket vid Ring I är nästan helt tom. Soffan är en av de få återstående möbler i lägenheten. Där sitter Joonas Ahola som under de senaste månaderna har undvikit att vara hemma.

- Under dagarna, från tidig morgon till kväll, kan man inte vara hemma. Oljudet från byggarbetet är så störande. Om vi under den tiden har varit hemma har vi tvingats använda hörselskydd, säger han.

Byggarbetet utanför Aholas hus handlar om en ombyggnad av Ring I på Kägeludden, där en tunnel ska byggas. Arbetet inleddes i februari i år.

Höghus vid byggarbetet på Kägeludden i Esbo.
Bildtext Precis utanför Joonas Aholas bostad pågår sprängningsarbeten från morgon till kväll.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Flyttlasset går till grannhuset

Ahola säger att situationen har pågått i tre till fyra månader. Nu har familjen, dit också Joonas fru och deras tvååriga dotter hör, fått nog och försöker komma undan det värsta oljudet.

- Vi ska nu flytta till grannhuset eftersom vi tror att det är lite lättare att leva där, säger Ahola.

Orsaken till att flyttlasset bara går till grannhuset är att deras hyresvärd också har en lägenhet där och har gått med på att familjen byter bostad.

Under dagarna, från tidig morgon till kväll, kan man inte vara hemma. Oljudet från byggarbetet är så störande.

― Joonas Ahola

Guzenina: Familjens situation är omänsklig

Esbofullmäktiges ordförande Maria Guzenina (SDP) har besökt Aholas bostad och anser att staden har agerat felaktigt.

- Det är självklart att deras situation är helt omänsklig. De har ett litet barn och den ena föräldern studerar ännu. Miljön är sådan att det är förståeligt att de vill flytta bort. Vi fortsätter utreda det här i olika beslutsorgan eftersom byggarbetet fortsätter. I framtiden ska vi se till att invånarna inte behöver lida, säger Guzenina.

Men kan man inte förutsätta att man måste stå ut med byggarbeten och oljud om man bor i en stad och staden växer?

- När staden växer görs naturligtvis byggarbeten men arbetena ska göras så att de är möjligast invånarvänliga. Till exempel kan man fråga sig om sprängningar behöver göras klockan sju på morgonen eller till och med tidigare? Eller behöver man borra i berg också på veckosluten? Det är orimligt.

Enligt Guzenina har invånare berättat för henne att arbete har utförts både före klockan sju på morgonen och under lördagar.

Invånare: Jag får aldrig sova ut

Joonas Aholas familj är inte den enda som upplever att byggarbetet utanför husväggen väsentligt påverkar livskvaliteten.

- Jag är skiftesarbetare och får aldrig sova ut då sprängningarna pågår under så olika tider på dygnet. Om jag på morgonen kommer hem från en nattur så sover jag inte många timmar under dagen, säger Janica som också bor i området.

Hur tycker du att staden har skött det hela?

- Väldigt dåligt, börjandes från information till invånarna. Jag har några kompisar som bor på Österstranden och de visste inte om projektet och funderar nu på om de borde flytta. Bland annat på grund av bullret.

Byggarbete på Kägeludden i Esbo.
Bildtext Byggarbetet inleddes i februari i år.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Esbo stad: Invånarna behöver inte höras

Invånarna i närheten har inte hörts före sprängningsarbetet har inletts. Enligt ett protokoll från Esbo stads miljöcentral anser staden att invånarna inte behöver höras. Bullertillståndet beviljades under hösten i fjol men det kände invånarna inte till.

- Det är väldigt sällsynt att invånarnas hörs i samband med bullertillstånd. Det är bara om det är fråga om arbete som pågår på kvällar och nätter, säger Lasse Kämpe vid stadens miljöcentral.

Enligt tillståndet ska arbetet också göras under vardagskvällar och lördagar. Trots det anser ni inte att invånarna ska höras?

- Vi satte en gräns på 55 decibel under vardagskvällar och lördagar, men eftersom vi kom fram till att den gränsen inte kan hållas avstod man från att göra stenbrottsarbeten då. Däremot har till exempel grävarbeten gjorts under kvällar, men det tar vi inte ställning till i tillståndet. Det får man göra till klockan tio på kvällen

Det är förståeligt att om det görs stenbrottsarbeten utanför husväggen så förekommer buller, men det är ett nödvändigt ont.

― Lasse Kämpe, Esbo miljöcentral

Mellan klockan 7 och 18 finns inga decibelgränser.

- Det är förståeligt att om det görs stenbrottsarbeten utanför husväggen så förekommer buller, men det är ett nödvändigt ont, säger Kämpe.

En familj byter bostad på grund av sprängningarna. Bör personer som bor i en stad stå ut med oljud från byggarbeten?

- Det är en svår fråga. Vissa är känsligare än andra. Jag anser ändå att det här arbetet kan göras så att det ska vara möjligt att bo i grannhusen.

"Jag hoppas det snart blir lugnare"

Kämpe säger att han besökt byggarbetet flera gånger och säger att det finns rum för förbättring.

- När det gäller bekämpningen av dammet som sprids från stenbrottet borde staden ha satsat mer. Men jag har alltid reagerat då invånarna har tagit kontakt och entreprenören har åtgärdat de problem som har funnits, säger Kämpe.

Arbetet utanför husen vid Åsbysket kommer att fortsätta till slutet av november.

- Området är väldigt trevligt och vi älskar det. Gjorde vi inte det skulle vi flytta någon annanstans. Jag hoppas bara det snart blir lugnare, säger Joonas Ahola.