Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Salivtest kan snart ersätta blodprov?

Från 2016
En mätare som visar risker för olika sjukdomar
Bild: Uleåborgs universitet/ Enheten för mätteknik

I framtiden kan det bli möjligt att mäta till exempel begynnande diabetes, stresshormon eller näringsbalans via saliven. En metod för det här utarbetas vid vid enheten för mätteknik vid Uleåborgs universitet i Kajana.

Testet möjliggör provresultat utan att använda sig av blod. Bland annat tänker man sig att metoden kan underlätta provtagning hos äldre personer i glesbygden.

Forskningschefen Pekka Kilpeläinen säger att Kajana är en bra plats eftersom avstånden är långa och här också i europeisk jämförelse finns mycket åldringar.

Kan göras av vem som helst

- Kajana kunde ha mycket nytta av den nya metoden, tror Kilpeläinen.

Blod är fortfarande en oslagbar ingrediens för att berätta om en människas hälsa, men provet måste göras av en professionell provtagare. Ett salivtest kan däremot göras av vem som helst.

I saliven finns ändå mindre halter av markörer men Kilpeläinen tror att metoden kan utvecklas så att man kan få tillförlitliga resultat.

Tio år av forskning

Det har forskats i metoden i Kajana i omkring tio år. Man har nu nått längst då det gäller snabbtest av insulin som kan användas för att analysera risken för diabetes. Längre in i framtiden ska diabetiker också kunna använda salivtest för att mäta blodsockervärden.

- Undernäring är ett vanligt problem bland åldringar och därför finns ett stort behov av mätmetoder, säger Kilpeläinen. Det vore fint om man också kunde kontrollera att den äldre har kommit ihåg att ta sin medicin.

Inom hälsovården används redan metoder för att mäta stresshormon i saliven och forskarna ser också här många möjligheter.

Målsättningen är att olika mätningar kunde göras med samma apparatur och att det ska ta ungefär en kvart att göra testet.

Resultat på en kvart

Mätmetoden går ut på att saliven samlas in i en tub och sedan förs över på en tesked. Efter någon minut förs teskeden in i mätapparaten som avläser provet. Ännu återstår ändå mycket forskning innan apparaten finns på apotekens hyllor.

- Enligt en försiktig uppskattning kan den finnas att köpa i apoteken om 3-5 år, tror Kilpeläinen.

I ett längre perspektiv kan man tänka sig att blodproven kan ersättas också genom mätningar av andningsluften, svett eller blodådror som ligger nära hudytan.

Bearbetad utgående från en artikel av Julia Sieppi/Yle Uutiset

Diskussion om artikeln