Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Färre affärsresor med Skype – bra för miljön men flygresor är ett måste för företagen

Från 2016
Uppdaterad 04.10.2016 00:51.
Gardemoens flygplats i Oslo.

De flesta företag har övergått till videokonferenser i sina interna möten. Då det gäller nya kundkontakter föredrar företagen personliga möten och det innebär en hel del flygresor.

Flygresor anses ha en kraftigt skadlig inverkan på miljön och klimatet. Nu möjliggör nya verktyg kommunikation på distans och det har inneburit att företagen kunnat minska på sina flygresor. Skype och Lync sparar på kostnader, tid, men även på miljön.

Valmet är ett av många företag som ersatt en del av flygresorna med videokonferenser. Ett av bolagets kontor finns i Reso med Norden och Baltikum som främsta marknadsområde. Flygresor är nödvändiga för kundkontakter i utlandet, men i bolagsinterna möten är det Skype och videokonferenser som gäller, berättar Mikael Barkar, äldre försäljningschef.

– Det är väldigt sällan som jag numera reser till kontoret i Göteborg även om jag jobbar med dem väldigt intensivt. Jag skulle säga att resandet har minskat radikalt jämfört med tidigare.

Kostnader och tid har också beaktats och det är kanske den främsta orsaken. En envägsresa till bolagets kontor i Tammerfors eller Vanda tar 2-2½ timmar och det är förlorad arbetstid eller fritid. På den punkten är det också en effektivitetsökning att resorna minskar, berättar Barkar.

– Vi har också som instruktion att om resan tar mindre än tre timmar så ska vi inte flyga utan välja kollektiva transportmedel och om det inte är möjligt så tar vi bil. Även i val utav kontorslokalerna beaktas att de anställda ska kunna ta sig dit med kollektiva transportmedel.

Det har börjat komma in med medvetenheten om klimatförändringen att man fäster uppmärksamhet vid lokalernas effektivitet, uppvärmning och även vid upphandlingen av komponenter, säger Barkar. Inom försäljning kan man ändå inte undgå vikten av att träffa människor och knyta personliga kontakter. Däremot när man börjat jobba med ett projekt när kontakten väl är knuten, så har nog en del av mötena med kunderna ersatts med videomöten, säger han.

Handlar om mänsklig kontakt

Åbobaserade teknologibolaget Teleste har aktivt sökt nya marknader utomlands. Det märks i att mindre än fem procent av omsättning numera kommer från Finland. Det innebär också många flygresor för företagets representanter. Viceverkställande direktören Johan Slotte uppskattar att han reser 60-70 dagar i året för att träffa samarbetspartners. Det blir mest korta resor i Europa som varar ett till två dygn.

– Man måste komma ihåg att affärsvärlden har med mänsklig kontakt att göra och man måste upprätthålla den kontakten. Även om videokontakt används allt mer, så ersätter det inte personliga möten.

Miljöhänsyn är ett argument

De interna resorna till bolagets övriga kontor har ändå minskat. Inom Teleste sköts varje dag flera interna möten med videosystem. De flesta av Slottes kolleger sitter utomlands och då gäller kontakt via Skype eller Lync. Det har utan vidare minskat på resandet och den nya teknologin möjliggör att man kan distribuera och se samma innehåll samtidigt, säger han.

– Så möjliggör det förstås också att med vissa samarbetspartners är det möjligt att gå igenom tekniska koncept tillsammans fastän man inte sitter i samma utrymme. Det är svårt att säga hur mycket det har minskat på resandet, men det är klart att det har minskat.

Trenden med allt färre bolagsinterna resor och möten med videokontakt bekräftas av Heli Mäki-Fränti, verkställande direktör för Resebyråbranschens förbund i Finland. Hon tror att miljöhänsyn är ett argument inom företagen för att undvika onödiga resor. Men att Skype eller Lync helt skulle ersätta affärsresor tror hon inte på.

Mäki-Fränti säger att företagen synar resekostnaderna noggrant. Om anställda som jobbar på flera orter ska samlas för ett möte, så anses det vettigare att vara i kontakt med videokonferens än att någon reser, säger hon. Samma gäller för möten med sådana kunder som företagen redan säkrat. Då det handlar om nya potentiella kunder, så är det fortfarande personliga möten och resor till kunden som gäller, säger hon.

Näringslivets ambitionsnivå imponerar inte miljöföreningen

På Natur och miljö konstaterar man att det allt globalare näringslivet ökat på behovet av långa resor, men att många företag också höjt på tröskeln för att godkänna flygresor.

Samtidigt är utsläppen från flygtrafiken ett av de stora problemen som påverkar vår globala miljö och bidrar till klimatförändringen, säger verksamhetsledaren Berndt Nordman.

– Flygplanen håller på att bli bränslesnålare och platserna är bättre fyllda än tidigare, men då den totala volymen av resor ökar, så är det ett växande problem.

Nordman säger att vissa företag helt klart lärt sig att utnyttja videotekniken och att många korta möten och enkla saker går att hantera under en videokonferens. Det är positivt, men samtidigt finns behoven av internationellt samarbete som ökar och tyvärr finns det företag som enbart tänker på kostnaderna, säger han.

– Som helhet är jag kanske inte imponerad över näringslivets ambitionsnivå att stävja flygtrafiken. Det finns förstås ambitiösa företag som verkligen ställer upp målsättningar kring det här och höjer ribban för flygresor och kräver att man åtminstone i inrikestrafik ska använda tåg. Miljöledningssystemen som företagen har är nog ganska trubbiga när det gäller att hantera det här.

Enligt Nordman är flygresor är för de allra flesta företag som vilken som helst kostnadspost och miljöpåverkan betonas inte så mycket.

– Klimatförändringen inser de allra flesta att är ett av de största hoten mot mänskligheten och naturen på jorden. Det vore oerhört viktigt att ändra verksamhetskulturen också inom näringslivet för att hitta alternativ till affärsresor.

”På tok för billigt att flyga”

Nordman anser att flygresor är på tok för billiga i nuläget. Det beror på att flygbränslet inte alls är beskattat samtidigt som drivmedel för bilar och elektricitet är beskattade. Det är så att säga för billigt att förstöra miljön med flygresor, säger han.

Diskussion om artikeln