Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kulturfolket kräver: Tiderna är hårda, satsa på kvalitet vid Västra Nyland

Från 2016
Uppdaterad 03.10.2016 16:14.
En person läser Västra Nyland på en pekplatta.
Bildtext Tidningen Västra Nyland har sagt upp närmare hälften av sina journalister. Papperstidningen utkommer snart endast två dagar i veckan.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Kulturfolket fortsätter sin kamp för den lokala kulturjournalistiken i Västnyland.

Över 130 personer på kulturfältet i och utanför regionen har undertecknat ett upprop till KSF Medias ledning. Författarna Monika Fagerholm och Merete Mazzarella kräver tillsammans med de övriga undertecknarna att tidningen Västra Nyland också framöver har en sakkunnig person som leder kulturbevakningen på redaktionen.

Diskussionen har gått het bland kulturfolket sedan det klarnade att Västra Nyland säger upp sin kulturexpertis. Bland de uppsagda vid VN fanns både kulturredaktören Camilla Lindberg och redaktören Johan Kvarnström som aktivt bidragit till tidningens kulturbevakning. Undertecknarna tycker inte att ökat material från frilansare och läsare kan ersätta det som en yrkeskunnig kulturjournalist gör.

Motarbetar KSF kulturen?

Så här står det i uppropet om uppsägningarna:

Det är en dramatisk minskning, och det är svårt att inte uppfatta den som en markering mot det vidsträckta och kvalitativt högtstående kulturlivet i Västnyland, som lever och är vitalt även i kraft av synergier som givit hela regionen, från Hangö i väst till Ingå i öst, ett klimat där kulturen är en naturlig del av lokalsamhällets tanke- och idéliv, politik och medborgaraktivitet.

Kulturredaktör Camilla Lindberg är uppsagd från sin tjänst vid tidningen Västra Nyland.
Bildtext Camilla Lindberg har ansvarat för kulturen vid Västra Nyland.
Bild: Yle/Monica Slotte

Undertecknarna poängterar att kulturen inte är en ö där de engagerade pysslar för sig själva och sina kretsar.

Kulturlivet i regionen står i förbindelse med samhällslivet i stort både nationellt och internationellt.

Bland undertecknarna finns både yrkesfolk och amatörer inom kulturen, bland andra författare, förläggare, skådespelare, journalister, utbildare och föreningsaktiva.

På listan finns namn som författaren Tua Forsström, författaren Märta Tikkanen, författaren och jazzmusikern Claes Andersson, ambassadören och publicisten Ralf Friberg, keramikern Karin Widnäs, konstakademikern Marjo Kuusela, författaren Maria Turtschaninoff, skådespelaren Jonna Nyman, förläggaren Tapani Ritamäki och förlags-vd:n Mari Koli.

Uppropet avslutas:

Vi är medvetna om att det är hårda tider, men just då ska man satsa resurserna på innehåll och kvalitet som gagnar läsarna.

"Tvådagarstidning kan inte ha specialredaktörer på heltid"

Uppropet och namnlistorna publicerades på Västra Nylands webbplats på måndagen. Ledningen kommenterade uppropet med svaret att en tvådagarstidning inte har råd med specialredaktörer på heltid.

"Att en tvådagarstidning, vilket Västra Nyland blir med start den 2 december, skulle ha en kultur- eller sportredaktör på heltid, är en modell som ingen redaktion av motsvarande storlek har kunnat bygga en fungerande lösning på, utan arbetsbilden för de anställda måste vara mångsidigare både till genreansvar och andra uppgifter: text, foto, video, layout, digital publicering och så vidare," svarar Susanna Ilmoni och Marina Holmberg. Ilmoni är ansvarig utgivare på KSF Media. Holmberg jobbar som chefredaktör på Västra Nyland.

Artikeln kompletterades måndagen den 3 oktober 2016 vid 16-tiden med kommentaren från KSF Medias ledning.

Diskussion om artikeln