Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Trångt i skolorna i norra Helsingfors - kan Helsinge skola i Vanda rädda läget?

Från 2016
Kottby lågstadieskola hör till Helsingforsskolorna med den farligaste trafiken.
Bildtext Klassrummen räcker inte längre till för alla skolklasser i Kottby lågstadieskola.
Bild: Johanna Minkkinen/YLE

I våras drabbade skolbarnsföräldrar och beslutsfattare samman då det södra skoldistriktet i Helsingfors skulle ritas om. Nu börjar arbetet med det norra distriktet. Problemet i norr är att antalet barn ökar samtidigt som det redan nu är stor brist på utrymmen.

- Nästa år kommer två klasser vara helt och hållet utan klassrum. Så det är på tiden att hitta mera utrymmen någonstans ifrån, säger Pia Silvander som är rektor vid Kottby lågstadieskola.

I Kottby använder man sig av så kallade innovativa inlärningsmiljöer. På klarspråk betyder det här att skolhusets användningsgrad nått bristningsgränsen.

- Vi har undervisning i matsalen, biblioteket, gymnastiksalen och ibland i slöjdsalen. Trångt är det, konstaterar Silvander.

Jag hoppas vi kan hitta en lösning där barn som bor i norra Helsingfors kan gå i Helsinge skola.

Bernt Nordman (De gröna)

I dag har Kottby lågstadieskola 145 elever. År 2026 ska skolan rymma 153 elever. I siffrorna ingår även barn med annat modersmål än svenska.

Enligt prognosen för hela området kommer antalet barn i åldern 0-5 att öka med 54 stycken fram till år 2026. Barn i åldern 6-11 ökar med ca 100 och barn i åldern 12-14 ökar med ca 80.

”Barn som bor i norra Helsingfors kan gå i skola i Vanda”

I slutet av augusti ordnades ett diskussionstillfälle där representanter från utbildningsverket och lokalcentralen mötte rektorer, dagisföreståndare samt ordföranden för skoldirektioner och föräldraföreningar. Tanken var att tillsammans fundera på för hur man tacklar utrymmesbristen.

Bernt Nordman (De gröna) sitter som viceordförande i utbildningsnämndens svenska sektion. För att lösa utrymmesbristen föreslår han att Helsingforsbarn börjar ta sig till grannkommunen.

Efter att Mellersta Böle är färdigt kan ett skolhus vid Böletorg bli ledigt. Jag tror ingen hade tänkt Böle som ett alternativ eftersom där finns så lite svenskspråkiga. För mig känns Böle främmande.

Veronica Hertzberg (SFP)

- Det är helt för tidigt att säga något slutgiltigt om lösningarna. Men jag tycker vi på allvar borde fundera på ett tätare samarbete över kommungränsen med Helsinge skola, säger Bernt Nordman (De gröna) som är viceordförande för utbildningsnämndens svenska sektion.

Hur skulle ett sådant här samarbete se ut i praktiken?

- Jag tycker barn ska få gå i skola så nära hemmet som möjligt. Det är väldigt lång väg från norra Helsingfors till Åshöjden. Jag hoppas vi kan hitta en lösning där barn som bor i norra Helsingfors kan gå i Helsingeskola, säger Nordman.

Svensk skola i Böle?

Förutom Nordmans samarbete över kommungränserna kom det in en hel del andra förslag. Så här lyder några av dem: Staffansby lågstadieskola kunde bli en skola med årskurserna 1-9, kvartersskolan i Arabiastranden ska göras om till ett daghem, en del av skolbarnen i norra distriktet flyttas till ett skolhus i Böle.

Böle känns främmande för Veronica Hertzberg (SFP) som är ordförande för utbildningsnämndens svenska sektion.

- Efter att Mellersta Böle är färdigt kan ett skolhus vid Böletorg bli ledigt. Jag tror ingen hade tänkt Böle som ett alternativ eftersom där finns så lite svenskspråkiga. För mig känns Böle främmande. Men vi drog inga snabba växlar åt något håll, säger Hertzberg.

Enligt prognosen för hela området kommer antalet barn i åldern 0-5 att öka med 54 stycken fram till år 2026. Barn i åldern 6-11 ökar med ca 100 och barn i åldern 12-14 ökar med ca 80.

En annan lösning som lyftes fram är att samarbeta med det finskspråkiga skolväsendet. I Kottby står till exempel flera skolutrymmen så gott som tomma på finskt håll.

- Utbildningsverket planerar och koordinerar vidare för både finska och svenska sidan. Nästa vecka ordnas ett möte om tidtabellen, skriver Niclas Grönholm, som är linjedirektör vid utbildningsverket, i ett sms till Yle huvudstadsregionen.

Utbildningsnämndens svenska sektions medlemmar ska den här veckan gå på en rundvandring i de olika skolhusen.

Diskussion om artikeln