Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Östman frågar regeringen om valfrihet i vården

Från 2016
Peter Östman
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Andy Ödman

Riksdagsledamot Peter Östman (KD) lämnade på måndagen in ett spörsmål till riksdagens talman med anledning av Yle Österbottens reportage om den 90-åriga svenskspråkiga kvinnan som tänkte sändas 120 kilometer bort för vård på finska.

Östman anser att regeringens utkast till en förändrad hälso- och sjukvårdslag och socialvårdslag bör justeras, så att de språkliga rättigheterna kan garanteras för den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten, Sydösterbotten och Mellersta Österbotten.

Valfrihet och modersmål

Östmans frågar regeringen om de kommer att göra en språkkonsekvensbedömning innan man fattar ett slutgiltigt beslut angående ändringen av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Samma fråga gäller förordningen om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden.

Östman undrar också på vilket sätt regeringen genom lagstifting tänker säkerställa patientens valfrihet vad som gäller val av vård och vårdinrättning.

Avslutningsvis ställer Peter Östman även en fråga om på vilket sätt regeringen ämnar verkställa att patienten enligt grundlagen har rätt till betjäning på sitt modersmål.

Diskussion om artikeln