Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kaiku mäter djupet i Ekenäs skärgård

Från 2016
Meritaitos fartyg Kaiku.
Bildtext Trafikverket kommer att informera om det hittas nya grund i Ekenäs skärgård.
Bild: Meritaito

För tillfället pågår mätningar i Ekenäs skärgård. Informationen som samlas in ska användas för att förbättra sjökortet.

Det är Meritaitos fartyg Kaiku som rör sig i skärgården. Det är en 22,5 meter lång katamaran som kör dygnet runt, också in i en del vikar.

Undersökningen görs på beställning av Trafikverket och kartorna uppdateras inom några år.

- Om det finns hittills okända grund som är farliga för sjöfarare så meddelar vi om dem i publikationen Underrättelser för sjöfarande, säger Seppo Mäkinen vid Trafikverket.

Underrättelser för sjöfarande uppdateras på Trafikverkets webbplats med tio dagars mellanrum.

Det här är bolaget Meritaito

Meritaito grundades år 2010 och har en bakgrund i det tidigare Sjöfartsverket. Det är ett aktiebolag som till hundra procent ägs av staten.

Meritaito gör förutom undersökningar också andra uppgifter till havs. Företaget bygger hamnar och kajer, lägger rör och kablar, muddrar och underhåller farleder. Det övervakar exempelvis också fyrarnas belysning och har kunskap i oljebekämpning.

Diskussion om artikeln