Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo satsar på tryggare gator

Från 2016
Uppdaterad 07.10.2016 06:12.
Underfart under en bro
Bildtext Många platser som verkar ofarliga i dagsljus kan kännas skrämmande efter mörkrets inbrott.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Mindre våld och färre hotfulla situationer. Det är målet för Åbo stads nya säkerhetsplan. Planen ska gälla mellan åren 2017 och 2020. Den baseras på svar invånarna gett i en elektronisk enkät på Åbo stads webbsidor samt i pappersform på stadens bibliotek.

- Målet är att förebygga olycksfall och hindra våld, brott och andra störningsmoment för säkerheten, säger Heikki Vähäkuopus, som ansvarar för säkerhetsfrågor i Åbo stad.

I enkäten ställdes frågor om platser i staden som invånarna upplever att är otrygga samt faktorer som bidrar till en känsla av otrygghet. Invånarna fick bland annat svara på frågor om de upplevt våld, hot om våld samt otrygghet i trafiken.

- Vi vill att folkets röst hörs eftersom det i slutändan är deras säkerhet som ska tryggas, säger Vähäkuopus.

Den lokala säkerhetsplaneringen är en del i verkställandet av statsrådets program för inrikes säkerhet. Programmets mål är att förbättra säkerheten i vardagen.

Lysa upp i mörkret

Enkäten i Åbo besvarades av omkring 700 invånare. Av de svarande var 60 procent kvinnor och 40 procent män. Svaren kommer att sammanställas inom kort.

Vähäkuopus tror att svaren kommer att utgöra en bra grund för säkerhetsplaneringen.

- Vi vill veta om korsningar där invånarna känner sig otrygga eller om platser där belysningen är dålig och de därför inte vågar röra sig där efter mörkrets inbrott. Då kan vi åtgärda problemet till exempel genom att kapa ner buskar och installera belysning, säger Vähäkuopus.

Invånarna ska ges tillfälle att svara på liknande enkäter vid två tillfällen medan planen är i kraft. Då hoppas Vähäkuopus att de åtgärder som staden vidtagit ska synas.

Studerande berättar sin syn på tryggheten i Åbo
Bildtext Sofie Wikström, Oscar Nyman och Elisabeth Järnefelt tycker att de kan känna sig trygga i Åbo.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Åbobor känner sig trygga

Trots att säkerheten nu ska förbättras upplever invånarna att de redan är relativt trygga.

- Jag tror inte jag har upplevt många situationer där jag känt mig otrygg även om det är mycket ståhej om nätterna utanför huset där jag bor, säger Elisabeth Järnefelt.

Hon får medhåll av Oscar Nyman och Sofie Wikström. Nyman säger att det bara bor pensionärer och barnfamiljer i samma område som honom och att han därför känner sig trygg.

- Man behöver inte heller röra sig i områden som är otrygga, säger Wikström.

Vähäkuopus säger att staden också vill få kännedom om platser som ryktas vara osäkra trots att där statistiskt sett inte sker många brott. Staden vill även veta orsaken till att dessa platser upplevs som skrämmande så att problemet kan åtgärdas.

Åstranden en osäker plats

Järnefelt tror att säkerheten i Åbo kan förbättras genom att upprätthålla diskussionen om säkerhet så att invånarna är medvetna om vilka risker som finns och vilka åtgärder de själva kan vidta vid potentiella risksituationer.

Nyman önskar att det skulle patrulleras flitigare vid åstranden.

- Det är så klart en resursfråga men det händer mycket otrevligt vid åstranden, till exempel att någon faller i ån eller blir misshandlad, säger han.

Men i övrigt upplever de ändå att Åbo är tryggt. De säger att de inte har upplevt många om ens någon hotfull situation.

- Eftersom jag känner mig så trygg har jag svårt att komma på konkreta sätt att förbättra säkerheten, säger Wikström.

Vähäkuopus säger att trygghet ofta är fråga om små saker som till exempel att flytta en parkbänk, där suspekta individer brukar sitta, längre bort från en lekpark. Genom enkäten hoppas staden kunna lokalisera och åtgärda sådana problem.

Känner du dig säker när du rör dig i staden? Lämna gärna en kommentar i kommentarsfältet.