Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad kunde bistå Karleby med svenskspråkig primärvård

Från 2016
Uppdaterad 05.10.2016 09:49.
Vårdare brevid patientsäng
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Yle Österbottens artikel om fallet med den svenskspråkiga 90-åringen i Karleby som via jouren var på väg att skickas till Reisjärvi för vård har väckt eko till och med i riksdagen. Långa väntetider vid jouren och ambulanstransport till Reisjärvi har fått Peter Östman (KD) att reagera. Östman framhåller i ett spörsmål till riksdagens talman patientens rätt att förstå och bli förstådd i vården på sitt modersmål.

Inom specialsjukvården har patienten rätt att välja var vården sker men inom allmän medicinen är läget lite annorlunda.

Ett alternativ för att kunna trygga vården i Karleby och i Kronoby på svenska i fall som liknar det som Yle Österbotten lyfte fram är mera samarbete med Jakobstad.

Intresse finns åtminstone bland sjukvårdspolitiker i Kronoby men inget konkret har skett ännu.

Indragningar i Karleby gör samarbete mer aktuellt

Liane Byggmästar (SFP) är förutom kommunstyrelsens ordförande i Kronoby också medlem i social- och hälsovårdsnämnden i Karleby och i den svenska sektionen i Kronoby.

Hon flaggar för mera samarbete i riktning mot Jakobstad för att försöka undvika fall som det som nu lyfts fram i Karleby.

- Absolut. Man har dragit in på sjukhusavdelningar i Karleby, Terjärv vårdenheten ändrades och en avdelning från Karleby hvc togs bort. Vi var väldigt rädda för om det finns platser överhuvudtaget och finns det svenskspråkiga platser, säger Liane Byggmästar.

- Man har hört ganska mycket om Karleby hvc, före detta Libeckska, där är det väldigt få som pratar svenska. Jag är helt för att man skulle bygga en bro mellan Jakobstad och Karleby men jag är rädd för att vårdreformen gör att man inte vill engagera sig i så mycket annat.

Initiativet bör komma från Karleby

Chefen för vårdarbetet i social - och hälsovårdsverket i Jakobstad, Lis-Mari Vikman ställer sig positiv till ett samarbete med Karleby i den här vårdfrågan.

- Initiativet bör komma från Karleby och Kronoby i så fall. Vi måste ha ett avtal och klara betalningsförbindelser, vi är beredda att öppna diskussionen, säger Lis-Mari Vikman.

- Jag antar att samarbetsfrågan kommer att diskuteras på sektionens nästa möte, säger Liane Byggmästar.

Diskussion om artikeln