Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tufft år utan investeringar väntar Söfuk

Från 2016
Campus Kungsgården.
Bildtext Campus Kungsgården.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen.

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Söfuk, kommer att tvingas spara på yrkesutbildningen och skjuter upp nästan alla investeringar med flera år. Söfuks samkommunstyrelse behandlade budgetförslaget vid sitt möte på onsdagen.

Söfuk driver Yrkesakademin i Österbotten, YA, som drabbas hårt när regeringen minskar anslagen till yrkesutbildbningen.

- Det är ett tufft år vi har framför oss, särskilt inom yrkesutbildningen som mister 1,8 miljoner som en följd av nedskärningarna, säger Söfuk:s direktör Ulrica Karp.

YA ska försöka täcka bortfallet av de statliga pengarna genom att effektivera verksamheten. Antalet utbildningstimmar har redan blivit färre och personalkostnaderna skärs ned.

- Man ser över behovet av visstidsanställningar och behovet av nyanställningar vid pensioneringar. Det kommer att bli personalminskningar, säger Ulrica Karp.

I det här skedet räknar man med att minskningarna sker genom så kallad naturlig avgång och inte genom uppsägningar.

Renoveringen av Wasa Teater kostar 6 miljoner euro

Söfuk upprätthåller också Wasa Teater. Pengar till teaterns planerade renovering är den enda investering som föreslås före 2019, förutom pengar för att byta dataprogram inom förbundets förvaltning.

År 2017 föreslås 350 000 euro användas till planering för att renovera och bygga till teaterfastigheten inför 100-årsjubileet år 2019. Totalt beräknas teaterns renovering kosta runt 6 miljoner euro.

teaterhus
Bildtext Wasa Teater.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen

-Tanken är att det inledande arbetet ska kunna börja i slutet av 2017, säger Ulrica Karp.

Huvuddelen av renoveringen ska göras spelåret 2018-2019. Samkommunen planerar att låna två miljoner euro, räknar med statsandelar för investeringar på 1,5 miljoner och arbetar för att få in resten av summan, runt 2,5 miljoner i extern finansiering från stiftelser och fonder.

I Söfuks budgetförslag föreslås inga höjningar av de andelar som medlemskommunerna betalar för KulturÖsterbotten, Wasa Teater och den allmänna intressebevakningen, utan de ligger på samma nivå som de har gjort i flera år.

Budgetförslaget sänds nu på utlåtanderunda till ägarkommunerna som ska lämna in sina synpunkter senast den 24 oktober. Den slutliga budgeten fastställs på samkommunstämman i november.

Söfuk ägs av 14 kommuner i Österbotten från Karleby i norr till Kristinestad i söder.

Diskussion om artikeln