Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler ord betyder främlingsfientlig

Från 2016
Främlingsfientliga ord
Bild: Yle/ Sebastian Dahlström

Debatten om rasismen i samhället leder till att många ord ändrar betydelse i snabbare takt än tidigare. Hit hör ord som nazist, fascist, främlingsfientlig, invandringskritisk och patriot. Det gör det svårare att följa med samhällsdebatten.

Rasister använder mycket sällan negativt laddade ord om sig själva. I stället kallar sig många invandrarkritiska, patrioter eller nationalister. Målet är att skapa en positivare bild av rasism. Men lingvisten Mikael Parkvall vid Stockholms universitet tror inte att det kommer att lyckas.

Mikael Parkvall har tillsammans med Lars Melin skrivit den nyutkomna boken Laddade ord. Mikael Parkvall betonar att inget ord någonsin bara har en korrekt betydelse. Han ser ordet patriot som ett bra exempel på ett ord med delvis motstridiga betydelser:

- Det finns ju folk som kallar sig patrioter. För dem är det ett positivt laddat ord, men för de flesta andra svensktalande, åtminstone i Sverige, antyder ordet patriot en ganska tvivelaktig demokratisyn. Det har blivit så befläckat att det är ganska omöjligt att använda. Men det kommer aldrig att finnas någon enda sann och riktig betydelse.

På samma sätt kan högerextremister uppleva betydelsefulla skillnader mellan ord som fascist, nazist och nynazist, medan andra tycker att de mer eller mindre betyder samma sak.

- Det är nog inga stora skillnader, säger Mikael Parkvall. Många av oss skulle nog uppfatta dem som närmast synonyma. Om vi hör att det talas om dem till exempel i en radiosändning tror jag att många av oss minns att det talades om någonting högerextremt; någon organisation med skumma åsikter, men kanske inte om de kallade sig det ena eller det andra.

Invandringskritisk = rasism?

Mikael Parkvall tycker också att ord som invandringskritisk, invandringsfientlig och rasist närmar sig varandra.

- Invandringskritisk och invandringsfientlig är i och för sig relativt nya begrepp, men jag tror att de håller på att glida närmare varandra. Om man tillhör den kanten av det politiska spektret vill man förstås göra en skillnad mellan invandringskritisk och invandrarkritisk, men för många av oss andra betyder också det ganska samma sak.

Främlingsfientligt propagandaspråk okej

Den här förskjutningen av ords betydelse gör att Mikael Parkvall inte oroar sig så mycket över försök att använda mera accepterade uttryck för främlingsfientlighet.

- Det är ju uppenbart att den främlingsfientliga sidan försöker göra det. Man vill inte kallas för rasist, utan man väljer att kalla sig invandringskritisk eller något motsvarande. Det finns också fortfarande personer i Sverige som kallar sig för nationalister.

Mikael Parkvall anser att också personer som inte är främlingsfientliga kan använda detta språkbruk.

- Med tanke på hur ofta det betonas att andra grupper, till exempel etniska grupper, ska ha rätt att använda de termer om sig som de själva föredrar är det ju konsekvent att också högerextrema rörelser ska få göra det, säger Mikael Parkvall.

Språkbruket lurar oss inte

För många kan det ändå kännas svårt att bara se detta som acceptabla förändringar i språkbruket i stället för främlingsfientlig propaganda.

- Jag är övertygad om att folk överskattar språkets makt. Det uppfattas kanske som att gå med på propaganda på många håll. Språket har ändå inte den makt över våra tankar som väldigt många tror och till och med tycks vilja tro, säger Mikael Parkvall.

Han säger att språkbruket möjligen har betydelse för en person som överväger att ansluta sig till någon främlingsfientlig organisation.

- Däremot tror jag att risken att det skulle påverka oss andra och få oss att se dessa grupper i mer positiv dager inte är så stor som ofta befaras. Den mänskliga hjärnan är inte så lättlurad av språkbruk som många verkar anta, säger Mikael Parkvall.

Allt fler ord för främlingsfientlighet

För tillfället verkar vi alltså få allt fler ord i svenska språket som redan betyder, eller snart kommer att betyda, främlingsfientlig. Samma gäller ordet rasist. Det betyder inte mera en person som indelar jordens befolkning i olika raser och tycker att vissa av dem är bättre än andra.

- Det ser ut som om ordet rasist används mer ju färre som är det i den ursprungliga betydelsen. Då är den enda slutsatsen att ordet redan har eller håller på att byta betydelse. Ordet rasist har också övergått till att betyda främlingsfientlig.

Samtidigt betonar Mikael Parkvall att man inte kan dra för långt gående slutsatser av det språkbruk man tycker sig se i dag.

- Man ska komma ihåg att det knappast går att göra någon egentlig undersökning av hur ett större antal människor använder sådana här ord. Det är faktiskt svårare än man tror att göra en sådan sak.

Ordens olika betydelser och deras förändringar kommer också i framtiden att skapa missförstånd i samhällsdebatten.

Diskussion om artikeln