Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kullobor ser fram emot ny lättrafikled

Från 2016
Cykelled på Köpmansgatan i Åbo.
Bild: Yle/Christa Mäkinen

Efter många om och men ska den nya cykel- och gångvägen börja byggas mellan Kullo och Ernestas i Borgå.

Det har redan i flera år talats om att det behövs en cykel- och gångväg längs väg 170 mellan Ernestas och Kullo, väster om Borgå centrum.

I år enades Borgå stad och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral äntligen om kostnaderna och det var meningen att arbetet redan skulle ha kommit igång.

Som bäst håller andra instanser på att gräva på platsen där lättrafikleden ska komma. Borgå vatten bygger ett stomavlopp och förnyar befintliga vattenledningar och teleoperatörerna flyttar sina kablar till södra sidan av landsväg 170.

Byggstart före årsskiftet

När de andra parterna är klara med sitt ska byggandet av lättrafikleden mellan Ernestas och Kullo komma igång. Och det borde ske ännu innan årsskiftet, säger planeringsingenjör Elina Leppänen vid Borgå stad.

- Tidtabellen beror ändå i sista hand på NTM-centralen, säger Leppänen.

Kullobon Linda Antell-Behm ser fram emot den nya lättrafikleden och tycker att det låter bra om arbetet med den verkligen kommer igång ännu i år.

Linda Antell-Behm.
Bildtext Linda Antell-Behm är aktiv i Kullo-Mickelsböle allmogeföreningen.
Bild: Yle / Hanna Othman

Antell-Behm säger att de som jobbar i Sköldvik redan länge efterlyst en cykelväg, eftersom många cyklar till jobbet på industriområdet. Hon själv hade inte ens vågat hoppas på en cykelväg innan det blev prat om möjligheten att anlägga en sådan för några år sedan.

Förutom de som cyklar till jobbet är det också många skolbarn som rör sig längs landsvägen. Hastigheterna stiger ibland på vägsträckan och vindpustar från den tunga trafiken får fotgängarna att svaja till, beskriver Antell-Behm.

- Det skulle bli en tryggare väg. Vi är många som skulle använda den.

Hela sträckan byggs inte ännu

Den sträcka som nu byggs och som har fått finansiering går mellan Kullo och Tjusterbyvägen. Det lämnar fortfarande en sträcka på ungefär två kilometer mellan Tjusterbyvägen och Ernestas utan lättrafikled.

Det väcker en viss förundran bland byborna, så också hos Linda Antell-Behm som ändå tror på det bästa.

- Lite lustigt känns det, men jag tror nog att den byggs bara de hinner. Vi tar med tacksamhet emot redan det här första skedet.

Enligt Borgå stads planeringsingenjör Elina Leppänen planeras sträckan mellan Tjusterbyvägen och Ernestas som bäst.

Det är fast i NTM-centralen om det finns pengar att slutföra byggandet genast efter att den första delen är klar. Hon tror ändå att NTM-centralen inser behovet och inte lämnar en kort stump utan cykelväg.

Diskussion om artikeln