Hoppa till huvudinnehåll

Vega

Vi litar på den offentliga vården, ändå sjukförsäkrar vi privat

Från 2016
Barnläkare undersöker en flickas hals
Bildtext Att slippa köer och få större valfrihet bland vårdtjänsterna är en av orsakerna till att vi sjukförsäkrar privat.
Bild: YLE

Drygt hälften av er som svarade på Yle Vegas enkät om privata sjukförsäkringar väljer att teckna en sådan för barnen. Ändå har över hälften haft ingen eller mycket liten användning av försäkringen och 90% tycker att den offentliga vården fungerar bra.

I Finland har en halv miljon barn privat sjukförsäkring, och antalet växer hela tiden.

“För säkerhets skull, om något allvarligt skulle hända”, var den vanligaste orsaken till att man väljer att sjukförsäkra barnen privat. Nästan lika vanligt var för att slippa köa inom det offentliga.

Många av er som svarade tänkte till ordentligt kring försäkringen. "Hjälp vad mycket pengar vi har burit till försäkringsbolaget" skriver en svarande, men det övergripande tycks ändå vara att man inte vågar ta några risker då det gäller ens barn. "Det finns så mycket annat man kan pruta på", skriver en av er.

Att slippa köer och få större valfrihet på vårdtjänsterna var också viktigt för många av er.

Hjälp vad mycket pengar vi har burit till försäkringsbolaget”

Ingen användning vanligt

Ändå har nästan hälften av er som försäkrar barnen privat inte använt försäkringen en enda gång. En fjärdedel har använt den nån enstaka gång och resten har haft stor användning av försäkringen.

- Jag har tre barn i olika åldrar och alla är försäkrade. Har använt försäkringen en enda gång. Självrisken är oftast den samma som ett engångsbesök kostar, skriver en av er.

En annan skriver att barnförsäkringen var viktig under barnets första fem år. Det var skönt att kunna välja lämpliga mottagningstider som fungerade med barnets och familjens rutiner.

Vi litar på det offentliga

Bara en handfull gav som svar att den direkta orsaken till att man valt att sjukförsäkra barnet privat var ett lågt förtroende för den offentliga vården. Några sade också att det helt enkelt hörde till att skaffa en privat barnsjukförsäkring, eller att “alla hade sagt” att det är så man ska göra.

Både jag och min man har varit försäkrade när vi var barn och när vi fick barn var det inte ens tal om något annat.

Ändå visar enkätsvaren att förtroendet för den offentliga barnsjukvården är högt. 90% av er som svarade tyckte att vården fungerar ok, bra eller utmärkt. Många av er som bor på mindre orter tyckte att den offentliga vården fungerade riktigt smidigt, och att man sällan måste köa länge för att få en tid. Men andra skriver att också på små orter kan det vara bra med privat försäkring.

-Vi går alltid i första hand offentligt, Men kvälls- och veckoslutsjouren på orten har upphört och då går vi privat.

Andra vittnar om att småbarn och bebisar får gå förbi kön inom det offentliga, men sen blir det stopp.

- Det fungerade bra för oss när barnen var små, men ju äldre de blev, desto längre blev väntetiderna.

En tiondel hade haft direkt dåliga erfarenheter.

När det gällde öronproblem måste jag gå till fyra privata läkare innan rätt diagnos kunde ställas. Den offentliga vården visste ingenting.

Offentligt ändå

Många skriver också om att man “ändå slussas in i det offentliga” om det är något allvarligt med barnet, och att det för det mesta fungerar bra.

- Vi har fått allt från hjälp med öron, allergi och svåra utslag, till talterapi från det offentliga, skriver en av er.

En svarande berättar att hen aldrig har använt sjukförsäkringen för att täcka privata vårdkostnader för barnen utan enbart offentliga.

- Privata läkare är till för att lugna föräldrar med snuviga barn som bara måste få se en doktor för att bli nöjda.

55 personer hade svarat på enkäten när sammanställningen gjordes. Yle Vega kommer under de kommande veckorna att tala med personer inom både försäkringsbranschen och vården gällande privata sjukförsäkringar för barn.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln