Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vaccinationskampanj i Borgå och Lovisa i höst

Från 2016
Vaccinering
Bild: Kay Nietfield / EPA

I höst genomförs en vaccinationskampanj mot säsongsinfluensa och pneumokocker i Lovisa och Borgå i samarbete med Andningsförbundet och Pfizer.

Kommuninvånare som fyllt 50 år kommer att få ett personligt infobrev från hälsovårdscentralerna under oktober.

Brevet instruerar hur, var och när vacciner ges i Lovisa och Borgå.

Målet är att öka vaccinationstäckningen för områdets befolkning för dessa sjukdomars del.

Vaccinationstäckningen är låg

Inom Borgå sjukvårdsområde är andelen 65 år fyllda personer som vaccinerats mot influensa låg, endast 25 till 48 procent. Därför är prognosen för att insjukna i influensa hög.

Med en bra vaccinationstäckning minskas antalet sjukdomsfall och kostnaderna för sjukvården.

Den senaste influensasäsongen var exceptionellt svår inom Borgå sjukvårdsområde.

Tolv influensapatienter togs in för effektiv övervakning på Borgå sjukhus, varav sju flyttades till Helsingfors för intensivvård. Tre av de insjuknade avled.

Av de insjuknade hade endast en vaccinerats mot influensa.

På grund av den snabba förvandlingen av influensavirus ger det säsongsbundna influensavaccinet skydd bara för ett år i taget.

Därför krävs det att man tar vaccinet på nytt varje höst. Man kan insjukna i influensa trots att man tagit vaccinet, men influensavaccinet ger skydd mot influensans svåra former.

Vård, sjukhus, patient
Bildtext Med en bra vaccinationstäckning minskar vårdperioder på sjukhus.
Bild: Yle/Tiina Karjalainen

Lunginflammation en fruktad följdsjukdom

Lunginflammation är den allvarligaste följdsjukdomen orsakad av influensa. Pneumokockbakterier är nasofaryngeala bakterier, det vill säga bakterier som finns i nässvalget.

I samband med bland annat virussjukdomar rör de sig djupare ner i andningsvägarna och genom slemhinnorna till blodomloppet där de orsakar en svår infektion.

Pneumokockvaccinet ger ett långvarigt skydd mot de vanligaste pneumokockbakterierna. I allmänhet räcker det med en enda vaccination.