Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Förslag: Flera skolor och dagisar i Borgå stängs

Från 2016
Uppdaterad 06.10.2016 16:37.
Borgå stadshus en höstdag.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Den nya bildningsutredningen föreslår att flera skolor stängs i Borgå och att eleverna flyttas till andra skolor. Flera daghem ska enligt förslaget också stängas.

Ett alternativ är att Sannäs skola stängs och eleverna flyttas till Kvarnbacken och Vårberga 2019. Alternativt byggs ett bildningscenter i det östra området för cirka nio miljoner euro. Om det alternativet förverkligas förlorar Kullo sitt bildningscentrum och då placeras Kullobarnen i centrum eller Hinthaaran koulu.

- Orsaken till att skolan i Sannäs ställs mot skolan i Kullo har att göra med den kapacitetsberäkning som styr vår utredning, säger bildningsdirektör Hilding Mattsson. Bygger vi nytt i Sannäs så måste vi skära någon annanstans för att inte bli mindre effektiva, då det gäller antal klassrum och skolbyggnader.

Västra enhetsskolan i Borgå ska enligt förslaget stå klar 2019 och ta emot elever från Gammelbacka, Näse, Saxby och Strömborgska. Gammelbacka skolas elever delas mellan Tolkis skola och Västra enhetsskolan.

Utredningen fastslår att Gammelbacka skola, Kråkö skola och Näse skola dras in. Beslut om de här skolornas framtid har redan fattats tidigare.

Grännäs skola föreslås få tilläggsutrymme år 2017-2018.

Eleverna från Saxby skola placeras i Västra enhetsskolan och Kvarnbacken år 2019.

Tolkis skolas elever flyttas till Tolkkisten koulu 2018. Kråkö skolas elever börjar i Vårberga skola hösten 2017.

Här finns utredningen att läsa i sin helhet: Borgå stads bildningsutredning 2016

Bildningsdirektör Hilding Mattsson
Bildtext Bildningsdirektör Hilding Mattsson.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Förändringar föreslås i daghemsnätet

Gällande daghemmen föreslås att Bjurböle daghem säljs och att barnen bereds plats i Vårberga och Ebbo. Dessutom föreslås att Karsby daghem säljs. De här försäljningarna ska ske före 2026.

Illby daghem ska enligt förslaget rivas inom fem år eftersom daghemmet är en volymelementbyggnad som inte kan renoveras.

Som nybyggen förverkligas under år 2017 Gammelbacka daghem, Tallberga daghem och Majbergets daghem. Under 2018 byggs ett nytt daghem i Pepot.

I förslaget är storleken på daghemsgrupperna större än vad bildningsnämnden i år har bestämt. Nämnden räknar med en anställd per sju barn, medan förslaget utgår från åtta barn per anställd.

Huktis daghem, Villa Villekulla daghem, Parkdaghemmet och Finnby daghem bevaras och verksamheten fortsätter i kommunal ägo.

Huktis daghem utvidgas eventuellt med två grupper. Villa Villekulla bevaras enligt förslaget i 15 år. Parkdaghemmets lokaler i centrum ska ersättas och daghemmet är med i kalkylerna för 2026. Finnby daghem har problem med inneluften och lokalerna renoveras 2016-2017.

Tabell som visar alternativen för skolorna i Borgå
Bildtext Utdrag ur utredningen som visar de olika alternativen.
Bild: Borgå stad

Ännu inga beslut om förslagen i utredningen

Nätutredningen omfattar hela bildningssektorn, alltså skola, daghem samt kultur och fritid. Utredningen har gjorts uppgiftsområdesvis och sedan har bildningssektorns ledningsgrupp sammanställt den till en utredning, berättar bildningsdirektör Hilding Mattsson.

Som utgångspunkt för utredningen fanns riktlinjerna för en sundare ekonomi och bättre produktivitet som stadsfullmäktige godkände år 2015. Som mål hade man att skapa en strategisk framtidsbild fram till år 2026.

– Denna bild innehåller bland annat ett hållbart, tryggt, sunt, tidsenligt och samtidigt kostnadseffektivt nät av lokaler med beaktande av fastigheternas skick och livscykel, fortsätter bildningsdirektör Mattsson.

Beslutsfattarna har deltagit i två aftonskolor och invånarna har kunnat framföra sina synpunkter i maj och kan göra det om utredningen nu ännu i oktober, 6-20.10.

Behandlingen av utredningen fortsätter i bildningsnämnden 11.10, i utbildningssektionerna 1.11 och 3.11 samt igen på nytt i bildningsnämnden 8.11. Av ungdomsfullmäktige inbegärs också ett utlåtande. Dessutom fortsätter behandlingen och beslutsfattandet i stadsstyrelsen i november samt i stadsfullmäktige den 14 december 2016.

– Under denna cirka två månader långa period är det möjligt att komplettera utredningen i enlighet med de synpunkter som kommit fram i diskussionerna, konstaterar bildningsdirektör Hilding Mattsson.

Borgå stadshus.
Bild: Yle/Hanna Othman

Diskussion om artikeln