Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tusen getter ger jobb åt tre personer i Strömfors

Från 2016
Uppdaterad 07.10.2016 06:00.
Geten Tyson utanför Noark i Borgå.
Bildtext Arkivbild av get.
Bild: Yle / Hanna Othman

På Ånäs gård i Strömfors i Lovisa börjar fem ekologiska jordbrukare med getmjölksproduktion nästa år. Bolaget bakom verksamheten hoppas anställa åtminstone tre ”moderna herdar” från orten.

Alla tillstånd som behövs för en getfarm på Ånäs gård i Strömfors är i skick, och Nylands NTM-central har beviljat investeringsstöd för att börja med verksamheten.

Tanken är att ungefär tusen mjölkande getter samt killingar och rekryteringsdjur ska beta på gården nästa år. Totalt handlar det om cirka 1 200 eller 1 300 djur. Mjölken säljs sedan vidare åt Juustoportti som förädlar den.

Byggnadsarbetena på gården börjar genast.

Fin jordbrukskultur och samarbetsvilja

Bolaget som ska driva verksamheten grundades av fem ekologiska jordbrukare i fjol.

Nils Grotenfelt är en av dem. Han berättar att jordbrukarna tillsammans försökte hitta sätt att utveckla sin verksamhet då Ånäs gård i Strömfors lades ut till försäljning.

– Vi började titta lite på möjligheterna, och bedömde att det finns en bra och fin gammal jordbrukskultur där. Dessutom finns det många gårdar runt omkring som har samarbetsvilja. Vi har de facto redan samarbetat med två av våra grannar, säger Grotenfelt.

Gården var också lämplig för bolagets syften, det vill säga ekologiskt jordbruk med husdjur.

Highland kor i Larsmo
Bildtext Arkivbild av Highland Cattle-kor.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Det finns redan drygt 200 Highland Cattle-kor på gården. Tanken är att minska lite på mängden nötkreatur då getterna flyttar in.

Enligt Grotenfelt kompletterar getterna och korna varandra som betesdjur. I motsats till vad många tror är getter väldigt petiga med maten.

– Getter väljer de bästa delarna av att grässtrå och lämnar kvar det som de inte vill ha. Kon tar upp en tova med sin tunga och då kommer allting med, inklusive lite jord och skalbaggar och vad annat där nu råkar finnas.

Anställda rekryteras under hösten

Under hösten kommer bolaget att rekrytera anställda som ska jobba med getmjölksproduktion.

Förhoppningen är att de ska komma från Lovisanejden för att bolaget ska kunna stöda sysselsättningen på området.

Nils Grotenfelt säger att bolaget vet hur många anställda som behövs först då verksamheten kommer i gång. En person har ändå redan anställts, och till att börja med ska ytterligare tre personer rekryterats.

– Den första vi har anställt är Mikael Dromberg som kommer från trakten och är granne med gården. Han är 54 år gammal och agrolog, och ska vara driftsledare för getprojektet, säger Grotenfelt.

Vår strävan är att våra arbetstagare ska kunna gå omkring i vita rockar och vita stövlar och ännu vara vita vid arbetsdagens slut.

― Nils Grotenfelt

Arbetstagarna kommer att jobba med getterna: Det handlar bland annat om mjölkning, utfodring och flyttning av getflockar från ett betesområde till ett annat.

– Vi behöver moderna herdar. Men framför allt behöver människor med förmåga att anpassa sig till nya situationer.

Grotenfelt konstaterar att situationen är ny för de fem jordbrukarna bakom bolaget Ånäs gård också. De har ännu ingen större erfarenhet av getmjölksproduktion.

Dessutom finns ingen verksamhet i så stor skala som nu planeras i Strömfors från förut i Finland. De som jobbar på gården kommer att vara de som också utvecklar verksamheten.

Hoppas farmen väcker intresse bland arbetstagare

Hur stor är sannolikheten då att hitta arbetstagare i Lovisanejden?

– Vi tror att vi kommer att göra det eftersom det här är ett så pass spännande projekt att det kommer att dra till sig uppmärksamhet och väcka intresse hos arbetstagarna.

Grotenfelt säger också att företagarna hoppas kunna genomföra getfarmen på ett sådant sätt att det lockar till sig arbetstagare. Getmjölksproduktion skiljer sig från komjölksproduktion eftersom det är mycket renare.

Målet är att erbjuda en trevlig och ljus arbetsplats.

– Vår strävan är att våra arbetstagare ska kunna gå omkring i vita rockar och vita stövlar och ännu vara vita vid arbetsdagens slut. På så sätt tror vi att vi kan attrahera också sådana som annars drar sig för djurhållning.

Vill också satsa på direktförsäljning till konsumenterna

Redan nu har Ånäs gård sålt kött av highlandkorna i de östnyländska rekoringarna. Direktförsäljning till konsumenten är ett koncept som företagarna också vill utveckla.

Grotenfelt säger att rekoringarna fungerar bra, men att det också behövs andra kanaler. Bolaget letar efter samarbetspartner.

– Vi är tacksamma om vi hittar något i regionen. Ju närmare desto bättre, förstås.

Nils Grotenfelt vill också lyfta fram samarbetet med NTM-centralen i Nyland. Enligt honom har NTM-centralen skött sig exemplariskt med en tidtabell som är nästan osannolik.

Jordbrukarna bakom Ånäs gård har lång erfarenhet av byråkrati och samarbete med olika NTM-centraler, och Grotenfelt säger att det aldrig har skötts så bra som det har gjorts nu.

– Det är ju så ofta vi jordbrukare är missnöjda med EU och byråkraternas sätt att sköta allting men i det här fallet har de varit väldigt yrkeskunniga och proffsiga.

– De får så mycket skäll och delvis orättvis kritik att man någon gång måste säga att det är bra också, säger Nils Grotenfelt.

Diskussion om artikeln