Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skattebjörnen stryker medhårs - obetald arvsskatt ska inte leda till konkurs

Från 2016
Uppdaterad 06.10.2016 15:23.
sommarstuga
Bild: www.sxc.hu

Arvs- och gåvoskatten lindras nästa år. Enligt regeringens förslag lindras arvs- och gåvoskatten på alla nivåer i skatteskalorna. En nyhet är också att arvsskatten inte längre ska vara utmätningsbar.

Det betyder att arvsskatten inte kan gå till utmätning och arvtagaren kan inte heller försättas i konkurs på grund av obetald skatt.

Det har många gånger upplevts som ett missförhållande att skatten ska betalas innan arvstillgångarna kan användas för att betala skatten. Det här vill regeringen nu rätta till.

En obetald arvsskatt ska inte heller antecknas i skuldregistret. Normal dröjsmålsränta utgår ändå för den tid skatten inte betalas.

Sänkta skattesatser i alla klasser

Arvsskattesatserna för skatteklass I sänks med en procentenhet på varje nivå. Skattesatserna för skatteklass II sänks med två till fyra procentenheter.

Den nedre gränsen för gåvoskatteskalan i skatteklass I höjs från 4 000 euro till 5 000 euro. De nedre gränserna på de följande nivåerna höjs från 17 000 euro till 25 000 euro och från 50 000 euro till 55 000 euro.

Regeringen vill med ändringarna bland annat underlätta generationsväxlingar då det gäller företag och jordbruk.

Ändringarna ska träda i kraft 1.1.2017.

Sverige och Norge har helt och hållet avskaffat arvsskatten.

Läs hela förslaget här!

Diskussion om artikeln