Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Arbets- och näringsbyrån: Bra att Pargas utreder integration på svenska

Från 2016
Uppdaterad 10.10.2016 06:44.
Klassrum i Kronoby gymnasium.
Bildtext Flyktingar kan integreras på svenska i Pargas tidigast från och med hösten 2017.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Förra veckan utsåg Pargas stadsstyrelse en arbetsgrupp som ska utreda om Pargas ska inleda integration av flyktingar på svenska. Ett beslut som Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå är positiv till.

Arbetsgruppen ska jobba med bland annat en läroplan för förberedande undervisning samt utreda möjligheter till småbarnspedagogik, språkkurser för vuxna, personalfortbildning och tolkningstjänster. Även ekonomiska konsekvenser ska utredas.

Pargas stadsstyrelse och fullmäktige ska sedan ta ställning till om arbetsgruppens utredning leder till någon förändring eller inte. Flyktingar kan därmed integreras på svenska i Pargas tidigast från och med hösten 2017.

Marjo Länsipii, som ansvarar för integrationsservicen vid arbets- och näringsbyrån i Egentliga Finland, är positiv till att Pargas nu utreder behovet av en eventuell integration på svenska.

- Vi följer hela tiden med vilket behov som finns och på vilket språk det i så fall kan behövas språkkurser. Kommunerna bestämmer vilket språk de vill integrera på, men hittills har behovet av integration på svenska här i vår region varit ganska litet. Pargas har tidigare integrerat på finska, men självklart följer vi med det hela om det skulle vara så att man vill integrera på svenska i framtiden. Vi har löpande kontakt med Pargas och de hör säkert av sig till oss om det här längre fram. Det är bra att man nu utreder behovet, säger Länsipii.

Om arbets- och näringsbyrån ska medverka krävs många deltagare

Marjo Länsipii lyfter samtidigt fram vilka förutsättningar som krävs för att arbets- och näringsbyrån ska medverka fullt ut.

- Då måste det också finnas en volym, alltså ett större antal personer för att vi ska kunna ordna kurser på svenska. Man måste få ihop flera grupper och då ska personerna i respektive grupp också vara på någorlunda samma utbildningsnivå. Jag menar att det kan skilja sig väldigt mycket, då en del kanske inte kan läsa och skriva, medan andra har en högre utbildning. Vi har haft kurser på svenska tidigare, men då hade vi stora nivåskillnader och det gjorde det svårt. Så det krävs ett stort antal, vi kan inte ordna kurser för ett fåtal personer. Men om det framöver finns ett sådant behov kommer vi naturligtvis att titta på det, eftersom vi utvärderar behoven varje år. Vi har ingen färdig plan som sträcker sig flera år framåt.

Hur ser du på möjligheterna att få ett jobb om man integreras på svenska?

- Sett ur vår synvinkel handlar det om var vill du bo och vad du vill jobba med. Nog kan man klara sig bra i Pargas och i skärgården, men om tittar på andra områden i Egentliga Finland, exempelvis Åbo, är det svårt att hitta jobbalternativ om man inte kan finska. Visst är det alltid bra att även kunna svenska, men i Åboområdet är finska väldigt viktigt. Visst händer det att flyktingar och invandrare frågar efter svenska språkkurser, men då handlar det oftast om att man har en svenskspråkig partner och därför vill lära sig svenska.

Diskussion om artikeln