Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingforspolitikerna inte längre eniga om generalplanen

Från 2016
Tavastehusleden år 2050.
Bildtext Det är speciellt byggandet vid den kommande stadsboulevarden Tavastehusleden som har väckt debatt.
Bild: Stadsplaneringskontoret

Vinden ser ut att ha vänt i flera partier angående generalplanen i Helsingfors. Nu begär politikerna att den omtalade generalplanen än en gång öppnas för diskussion eftersom man vill bevara Centralparkens västra del.

Sedan stadsplaneringsnämnden i somras enhälligt klubbade igenom förslaget för ny generalplan i Helsingfors har det sett ut som att saken är så gott som klar. Nu kan ändå Yle Helsinki berätta att politiker i flera partier vill ändra det förslag som klubbades igenom.

Det är speciellt byggandet i Centralparkens västra del som politikerna ändrat åsikt om.

Juridiskt problematiskt

Enligt ett PM från stadsplaneringskontoret är det ändå juridiskt problematiskt att riva upp planen för Centralparken. Om exempelvis markreservationen för Centralparken tas bort är det en betydande förändring av hela generalplanen.

I olika grupper finns ett stort missnöje speciellt mot byggandet i Centralparken men också när det gäller övriga detaljer.

Terhi Peltokorpi (C)

Det innebär att generalplanen i så fall borde återremitteras för att på nytt beredas och läggas till påseende. Det i sin tur innebär att generalplanen inte hinner behandlas av nuvarande stadsfullmäktige. Ett nytt fullmäktige väljs i april nästa år.

Om det å andra sidan görs betydande förändringar i generalplanen utan att den läggs till påseende på nytt skulle besvär mot planen ha större möjligheter att godkännas.

VF vill inte bygga i Centralparken

Det mest omdebatterade området i generalplanen är västra delen av Centralparken. Tavastehusleden föreslås bli en stadsboulevard, vilket möjliggör byggandet längs med boulevarden som i sin tur leder till att den västra delen av Centralparken naggas i kanterna. Det har tidigare godkänts av politikerna, men nu kan vinden ha vänt.

Vänsterförbundet gav ut ett pressmeddelande i onsdags där fullmäktigegruppens ordförande Veronika Honkasalo skriver att det inte behöver byggas bostäder längs med hela Tavastehusleden utan att där också kan finnas parker. VF stöder ändå planerna på stadsboulevarder. I stadsplaneringsnämnden i juni röstade VF:s ledamot Eija Loukoila för det nuvarande generalplansförslaget, men det beror på att hon och gruppen har olika åsikt.

Peltokorpi: I olika grupper finns ett stort missnöje

Stadsstyrelseledamot Terhi Peltokorpi (C) är också förhoppningsfull om att det ännu görs ändringar i generalplanen.

- I olika grupper finns ett stort missnöje speciellt mot byggandet i Centralparken men också när det gäller övriga detaljer, säger Peltokorpi till Yle Helsinki.

Peltokorpi anser att invånarna borde höras på nytt för att planen ska kunna godkännas.

Stadsstyrelsen bordlade generalplanen i september och behandlar den på nytt den 17 oktober. Därefter behandlas den i fullmäktige.

Diskussion om artikeln