Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Huvudstadsregionen väntar på att landskapet Nyland tar över vården - ingen bolagisering i sikte

Från 2016
Uppdaterad 11.10.2016 05:37.
Christoffer Masar går bort från hälsocentral
Bildtext I Grankulla stad tror man inte på att en bolagisering av hälsovården skulle ge staden någon fördel i den kommande vårdreformen. Äger kommunen ett vårdbolag så flyttas det bara över till landskapet, säger stadsdirektör Masar.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Huvudstadsregionens kommuner förbereder inte bolagisering av hälsovården. När vårdreformen införs föreslås de offentliga vårdtjänsterna skötas av bolag.

I Borgå utreder kommunen en bolagisering av tjänsterna, och en del kommuner i norra svenska Österbotten vill omedelbart privatisera social- och hälsovården. Men i huvudstadsregionen väntar städerna på att landskapet Nyland tar över alla offentliga social- och hälsovårdstjänster.

- All information som vi har fått om vårdreformen och dess lagstiftning och de diskussioner som förts med ministerierna visar att fast vi skulle bolagisera verksamheten så skulle aktierna flytta till landskapet. Det är tillräckligt stora reformer på gång, det lönar sig inte att använda tid på att bolagisera, säger Grankulla stadsdirektör Christoffer Masar.

Christoffer Masar utanför Grankulla hälsocentral
Bildtext Hur hälsovården i Grankulla ser ut på lång sikt är svårt att säga, men på kort sikt kommer det inte att bli så stora förändringar, konstaterar stadsdirektör Christoffer Masar.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

I en bolagisering av kommunens tjänster bildas ett bolag, som ägs av kommunen. Om Grankulla social- och hälsovård skulle göras till ett bolag - skulle det bolaget sedan överföras till landskapet Nyland.

- Om det går som planerat skulle aktierna den 1.1.2019 sedan flytta över till landskapet, och då skulle landskapet sedan förvalta det bolaget. Och då skulle det inte heller hållas som ett eget bolag utan det skulle slås ihop med ett större bolag, säger stadsdirektör Christoffer Masar.

Vanda stadsdirektör: Kommunerna ska ha ingen roll i den här förändringen

Huvudstadsregionens kommuner ville ha en egen särlösning inom vårdreformen, men de fick inte. När vårdreformen införs ska social- och hälsovården organiseras på landskapsnivå.

- Kommunerna ska inte ha någon roll i det här projektet efter 2019. Det är landskapsstyrelsen som ska ta ansvaret, det har man sagt till oss, och det räcker för oss, säger Vanda stadsdirektör Kari Nenonen.

Grankulla hälsovårdscentral
Bildtext Grankulla hälsovårdscentral. Fastigheten kommer också i framtiden att ägas av Grankulla stad. Planen är att landskapet Nyland när vårdreformen införts ska betala hyra för fastigheten till staden.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Orsaken till att bolagiseringen är aktuell i och med vårdreformen är att regeringen i våras föreslog att den offentliga vården bolagiseras. Det här för att man ämnar införa en modell där invånarna kan välja mellan privat och offentlig vård - om den offentliga vården sköts via bolag så tävlar den på lika villkor med privata vårdbolag.

Helsingfors har gjort utredningar, men väntar med att förbereda en bolagisering

På Helsingfors stad väntar social- och hälsovårdsverket på hur lagarna som ska stå som grund för vårdreformen ser ut. Lagutkasten om ordnandet av social- och hälsovård och om inrättandet av landskap är nu på remissrunda i kommuner.

- En del kommuner har börjat överväga en bolagisering innan lagstiftningen träder i kraft men vi tänker inte göra det. Vi vill först veta hurdana lagarna blir, säger Juha Jolkkonen, direktör för social- och hälsovårdsverket i Helsingfors.

Juha Jolkkonen är avdelningschef vid Helsingfors social- och hälsovårdsverk.
Bildtext Juha Jolkkonen är direktör för social- och hälsovårdsverket i Helsingfors.
Bild: Yle / Antti Lempiäinen

I Helsingfors har man utrett vilka social- och hälsovårdstjänster skulle omfattas av lagen om valfrihet, och alltså enligt regeringen bolagiseras. Det är främst hälsovårdscentralerna som skulle omfattas av bolagiseringen, men också andra tjänster inom öppenvården.

- Än så länge förbereder vi inte en bolagisering av vårdtjänsterna. Vi vill vänta på lagen om ordnandet av social- och hälsovård, landskapslagen och lagen om valfrihet har framskridit. Förrän den här lagstiftningen är godkänd finns det åtminstone inte planer på att bolagisera social- och hälsovårdstjänster i Helsingfors, säger Juha Jolkkonen på Helsingfors stad.

Juha Metso
Bildtext Juha Metso är omsorgsdirektör i Esbo.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

I Esbo har man diskuterat en bolagisering av social- och hälsovården men det toppar inte stadens agenda.

- Vi har inte gjort djupare utredningar, men vi har diskuterat möjligheten. Nu planerar vi det på Nylands nivå tillsammans med andra kommuner, säger Esbo stads omsorgsdirektör Juha Metso.

Morgonöppet: Wallgren: Mehiläinen är skurkar

12:00

Diskussion om artikeln