Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

”Kulturen i Borgå behöver Gamla Kaplansgården”

Från 2016
Konstgalleri i Borgå.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Oron är stor i kulturkretsar för vad som händer med det anrika galleriet, då Borgå stad ser över sitt bildningsnätverk. Konstnärshuset i Gamla stan är också hotat.

Inne i Gamla Kaplansgården fylls utställningsrummen av ett nästan magiskt ljus. På väggarna hänger bildkonstnär Ulla Repos mellanöstern inspirerade målningar. Den vilsamma atmosfären i galleriet skapar tid och ro för konsten.

- Här är det lätt att komma nära konsten. Gamla Kaplansgården är en intim plats som är som gjord för mindre utställningar, säger bildkonstnär Ylva Holländer, tidigare ordförande för Borgå konstnärsgille.

Ylva Holländer i gamla kaplansgården
Bildtext Bildkonstnär Ylva Holländer. I bakgrunden verk av Ulla Repo.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Det fina stenhuset byggdes år 1764 som bostad åt kaplanen. Gården ägs av Borgå stad. Konstgalleriet har verkat där sedan 1978. Verksamheten drivs av Konstföreningen i Borgå och Borgå museum. Staden svarar för hyres- och personalkostnader, som i år uppgår till cirka 70 000 euro.

- Det här är ett unikt galleri, säger Holländer. Ett perfekt komplement till den stora Konsthallen i Konstfabriken. Här kommer konsten fram på ett helt annat sätt. Det är viktigt att Borgå har två olika typers gallerier.

Konstnärer från hela Finland kommer till Gamla Kaplansgården för att ställa ut.

ylva holländers konstutstöllning i gamla kaplansgården
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Staden satsar på Konstfabriken

Enligt bildningsutredningen ska Borgå stad nästa år ge över galleriverksamheten åt någon lämplig partner, som kan sköta verksamheten helst utan ekonomiskt stöd från staden.

- Vi satsar i framtiden allt mer våra resurser på att utveckla vår verksamhet i Konstfabriken, säger Susann Hartman, chef för kulturtjänster. Det är fråga om ett strategiskt val.

Under nästa år hoppas kulturtjänster hitta en lämplig aktör, som tar över verksamheten i Gamla Kaplansgården.

- Ett vitalt konstcentrum mitt i Gamla stan sku vara det optimala, säger Hartman. Goda samarbetspartner, som Konstföreningen i Borgå och Borgå museum, finns det ju redan från förr att samarbeta med.

en bild tagen innifrån gamla kaplansgården över gamla rådhustorget i borgå
Bildtext Målningar av Ulla Repo visas på Gamla Kaplansgården hela oktober.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Ylva Holländer ser många faror med att bygga verksamheten på utomstående krafter.

- Det är nog väldigt kortsiktigt tänkt. Verksamheten behöver kontinuitet, för det ger status och en jämn kvalitet på utställningarna. Kulturen i Borgå behöver Gamla Kaplansgården, säger Holländer.

Istället för att retirera borde staden satsa mera tycker hon.

- Galleriet borde absolut få fortsätta, men med större resurser för marknadsföring, så det skapas mera synlighet.

- Läget i Gamla stan är fantastiskt här går ju massor med mänskor förbi hela tiden. Varje museum och varje utställning är jätteviktigt för Borgå stad som turistort, säger Holländer.

Också konstnärshuset kan ryka

Framtiden för konstnärshuset i Gamla stan är oklar. Enligt utredningen kommer staden att sätta lapp för luckan på konstnärsbostaden. Sedan 1982 har huset verkat som stipendiebostad för bildkonstnärer vid Skolgränden.

För tillfället bor årets unga konstnär Reima Nevalainen i konstnärshuset. Hans stipendium på fyra år löper ut nästa år.

Diskussion om artikeln