Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland och USA utvidgar sitt militära samarbete

Från 2016
Finlands och USA:s militärplan i Kuopio i maj.
Bild: Yle/Toni Pitkänen

Finland och USA har skrivit under ett föravtal om utvidgat försvarssamarbete. Det handlar bland annat om mera informationsutbyte och gemensamma krigsövningar.

USA:s vice försvarsminister Robert Work och hans finländske kollega Jussi Niinistö (Sannf) skrev under avtalet vid en ceremoni i Finlandiahuset i Helsingfors på fredagen.

Avtalet kallas för en avsiktsförklaring, det intensifierar försvarssamarbetet, men förpliktigar inte till något.

Samarbete på många plan

Målet med avsiktsförklaringen uppges vara att fördjupa det bilaterala försvarssamarbetet, göra det vanligare och mångsidigare.

Samarbetet ska förstärkas bland annat inom försvarspolitiken, informationsutbytet, beredskapen och samverkansförmågan, inom utbildningen samt de internationella insatserna.

Särskilt fokus riktas mot forsknings- och utvecklingsarbetet. Något som får särskild uppmärksamhet är cybersäkerhet, luftförsvar, arktisk teknologi och skeppsbygge.

Tanken är också att förstärka Finlands och USA:s förmåga att arbeta tillsammans med internationella militära operationer. Som bäst deltar finländska soldater i operationer under USA:s ledning i Irak.

Viktigt för stabiliteten

Också själva samarbetet beskrivs i förklaringen som politiskt betydelsefullt och man betonar den goda relationen mellan de två länderna.

Samarbetet mellan Finland och USA konstateras vara en av stöttepelarna för stabiliteten kring Östersjön och norra Europa.

Vid Försvarsministeriet säger man att föravtalet är ett sätt att försäkra att samarbetet mellan länderna fortsätter oberoende av personalförändringar vid det amerikanska Försvarsministeriet.

Diskussion om artikeln